FaceBook

Strona główna | Autor książki | Mapa strony

Prawa autorskie


Serwis www.wedrujacyswiat.pl nie przenosi na nikogo praw autorskich związanych z własnymi materiałami opublikowanymi na łamach witryny. Dotyczy to w szczególności zdjęć, a także technologii i sposobu wykonania witryny.

Serwis www.wedrujacyswiat.pl publikuje w większości przypadków materiały obciążone prawami autorskimi osób trzecich (mapy, wykresy, tabele), nie posiadając jednocześnie prawa do dalszego dysponowania nimi. Wszelkie pytania dotyczące powyższych materiałów należy kierować bezpośrednio do ich autorów. Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie poprzez umieszczanie do nich bezpośrednich odnośników (wyjątkiem jest strona główna serwisu).

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.wedrujacyswiat.pl bez wiedzy i zgody ich autorów. Zakaz nie dotyczy jedynie wykorzystywania materiałów do celów prywatnych, jeśli nie wiąże się to z dalszym upublicznieniem tychże lub ich przetworzonej postaci.
W szczególności zabronione jest wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie na prywatnych stronach internetowych lub publikacjach innego typu, niezależnie od stopnia korzyści, jaki może być czerpany lub uzyskany z tego tytułu.

Wykorzystanie zdjęć zawartych w serwisie www.wedrujacyswiat.pl jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody od administratora serwisu, przy czym warunkiem jest każdorazowe podanie autora i źródła. W przypadku zamiaru wykorzystania fotografii w celach komercyjnych, trzeba to zaznaczyć w prośbie o wyrażenie zgody.