FaceBook

Strona główna | Autor książki | Mapa strony

Bibliografia - Bibliography

 

pdf-logo

pobierz wersje pdf

Grzegorz W. Kołodko
Dyrektor TIGER

 

WĘDRUJĄCY ŚWIAT
ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE MYŚLI
DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT. EKONOMIA POLITYCZNA PRZYSŁOŚCI

 

•   Acemoglu, Daron, James A. Robinson (2012). "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", Crown Business, New York.
•   Acemoglu, Daron, James A. Robinson (2019). „The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty”, Penguin Books, New York.
•   Adamczyk, Wacław (red.) (2006). "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
•   Adler, Paul (2019), “The 99 Percent Economy”, Oxford University Press (socjalizm)
•   Ahuja, Ashvin, Nigel Chalk, Malhar Nabar, Papa N’Diaye i Nathan Porter (2012). "An End to China’s Imbalances?", "IMF Working Paper", WP/12/100, International Monetary Fund, Washington, DC, April (http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12100.pdf).
•   Akaiev, A.A., I.E. Anufriyev, B.A. Akaieva (2013). “Avangardnije strany mira w XXI wiekie w usłowijach konwergentnogo razwitija. Dołgosrocznije prognorizowanije ekonomiczeskogo rosta”, URSS, Moskwa.
•   Akerlof, George A. i Robert J. Shiller (2015). "Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception", Princeton University Press, Princeton, NY.
•   Aldred, Jonathan (2019). “License to be Bad: How Economics Corrupted Us”, Allen Lane, London. (In “Economist” about the book: https://www.economist.com/books-and-arts/2019/06/06/the-trouble-with-economics)
•   Allison, Graham (2018). “Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?”, Mariner Books, New York.
•   Alstadsæter, Annette, Niels Johannesen and Gabriel Zucman (2017). “Tax Evasion and Inequality”, mimeo, May 28, (http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf).
•   Anderson, Jon Lee (2017). “Accelerating Revolution”, “The New Yorker”, December 8, s. 42-53
•   Antas, Jolanta (2000), „O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
•   Arthur, W. Brian (2015). „Complexity of the Economy”, Oxford University Press, Oxford – New York.
•   Ashworth, Jonathan (2020). „Quantitative Easing”, Agenda Publishing, Newcastle.
•   Aslan, Reza (2013). "Zealot. The Life and Times of Jesus of Nazareth", Random House, New York.
•   Åslund, Andres (1995). “How Russia Became a Market Economy”, The Brookings Institution, Washington, D.C.
•   Atkinson, Robert D. i Stephen J. Ezell (2012). "Innovation Economics: The Race for Global Advantage", Yale University Press, New Haven, CT.
•   Attali, Jaques (2010). "Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem?", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
•   Attali, Jacques (1992). ”1492”, Czytelnik, Warszawa.
•   Bacci, Massimo Livi (2006). ”A Concise History of World Population”, Blackwell Publishing, Oxford, UK – Cambridge, Mass.
•   Baldwin, Richard (2016). ”The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization”, Milanovic, Branko (2016).
•   Bałtowski Maciej (1998). „Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Bałtowski, Maciej (2015). "Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki", "Ekonomista", nr 5, s. 576-593.2
•   Bałtowski, Maciej (red.). (2016). "Ekonomia przyszłości: wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Bałtowski, Maciej (2017). "Evolution of economics and the new pragmatism of Grzegorz W. Kolodko", “TIGER Working Paper Series”, No. 136, Kozminski University, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/Baltowski_Evolution%20of%20economics%20and%20the%20new%20pragmatism%20of%20Grzegorz%20W.%20Kolodko_III%202017.pdf).
•   Bałtowski, Maciej (2017). „Winni są także ekonomiści”, „Rzeczpospolita”, 27 lutego, s. B9.
•   Bałtowski, Maciej i Kwiatkowski Grzegorz (2018). Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Baark, Erik, Bert Hofman, Jiwei Qian (2021). „Innovation and China's Global Emergence”, National University of Singapore Press, Singapore.
•   Basu, Parikshit K. (2002). ”Financial Globalisation and National Economic Sustainability”, „Global Economy Quarterly”, vol. 3, no. 2, s. 145-162.
•   Bauman, Zygmunt (2004).”Życie na przemiał”, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
•   Bauman, Zygmunt (2007). ”Szanse etyki w zglobalizowanym świecie”, Wydawnictwo Znak, Kraków.
•   Baun, Michael J. (2019). „An Imperfect Union: The Maastricht Treaty and the New Politics of European Integration”, Routledge, New York.
•   Bąk, Monika (2006). ”Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
•   Begg, D., Dornbusch, R., Fischer, S., Vernasca, G. (2014), Makroekonomia. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
•   Bell, Daniel A. (2015). “The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey
•   Berend Ivan T. (2009). "From the Soviet Bloc to the European Union. The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973", Cambridge University Press, Cambridge, UK.
•   Berend, Ivan T. (2003). ”History Derailed: Central and Eastern Europe in the ‘Long’ 19th Century”, University of California Press, Berkeley – Los Angeles.
•   Berend, Ivan T. (2006).”An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-faire to Globalization”, Cambridge University Press, Cambridge, U.K.
•   Berend, Ivan T. (2011). "Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
•   Berend, Ivan T. (2021), “The Economics and Politics of European Integration: Populism, Nationalism and the History of the EU”, Routledge, London and New York.
•   Berg, Andrew G. i Jonathan D. Ostry (2011). "Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?", "IMF Staff Discussion Note", SDN/11/08, International Monetary Fund, Washington, DC, April 8 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf).
•   Berger, Ron, Chong Ju Cho i Ram Herstein (2013). “China’s Social Market Economy: The Leverage of Economic Growth”, “International Journal of Asian Business and Information Management”, Vol. 4, Issue 1, s. 21-30.
•   Bergsten, C. Fred (2022). “The United States vs. China: The Quest for Global Economic Leadership”, Polity.
•   Berry, Christine and Joe Guinan (2019), “People Get Ready! Preparing for a Corbyn Government”, OR Books.
•   Bernanke, Ben S. (2006).”Global Economic Integration: What’s New and What’s Not? ”, The Federal Reserve Bank of Kansas City’s Thirtieth Annual Economic Symposium, 3 Jackson Hole, Wyoming, August 25, (www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2006/20060825/default.htm).
•   Berthold, Rolf (2017). “About the 19th National Congress of the CPC”, “China Today”, November, s. 30-31.
•   Bhagwati, Jagdish (2004).”In Defense of Globalization”, Oxford University Press, New York.
•   "Biologia molekularna w internecie”. Podręcznik, (2007) (http://zguw.ibb.waw.pl/~knbm/bmwi/podrek/pod_main.html).
•   Blanchard, Olivier (1997). ”The Economics of Post-Communist Transition”, Oxford University Press, New York.
•   Blanchard, Olivier (2012). "Global Economy: Some Bad News and Some Hope", "iMFdirect. The International Monetary Fund’s global economy forum", Washington, DC, October 8, 2012 (http://blog-imfdirect.imf.org/2012/10/08/global-economy-some-bad-news-and-some-hope/).
•   Block, Fred. (1994) “The Roles of the State in the Economy”, w: Smelser, Niel J. i Richard Swedberg (red.), “The Handbook of Economic Sociology”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
•   Bok, Derek (2010)."The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well Being", Princeton University Press, Princeton, NJ.
•   Bolesta, Andrzej (2006). ”Chiny w okresie transformacji. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
•   Bolt, Andrew (2017). “Turkey Threatens to Drown Europe in Muslisms”, “Herald Sun”, March 17 (http://www.heraldsun.com.au/blogs/andrew-bolt/turkey-threatens-to-drown-europe-in-muslims/news-story/909cba32fe5e8e1b029eac518fd3d71a).
•   Boston Consulting (2012). "The Connected World. The Internet Economy In the G-20. The 4.2 Trillion Growth Opportunity", Boston Consulting Group, Boston (https://www.bcgperspectives.com/Images/Internet_Economy_G20_tcm80-100409.pdf).
•   Boulainvilliers, Henri de (1727). ”Historie de l'ancien gouvernement de la France avec XIV Lettres Historiques sur les Parlamanets ou Etats Generaux”, Haga.
•   Bowden, Elbert V. i Judith H. Bowden (2002).”Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku” (współautorzy części polskiej, s. 614-739: Mieczysław Kabaj, Tadeusz Kowalik, Adam Noga i Jerzy Wilkin), Fundacja Innowacja, Warszawa.
•   Bratsberg ,Bernt, Knut Roed, Oddbjorn Raaum, Robin Naylor, Markus Jantti, Tor Eriksson, Eva Osterbacka i Anders Bjorklund (2006). ”American Exceptionalism in a New Light”, Institute for the Study of Labour, Bonn.
•   Bratsberg ,Bernt, Knut Roed, Oddbjorn Raaum, Robin Naylor, Markus Jantti, Tor Eriksson, Eva Osterbacka i Anders Bjorklund (2006).”Non-linearities in Inter-generational Earnings Mobility”, Royal Economics Society, London.
•   Bremmer, Ian (2010). "The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations?", Portfolio, New York.
•   Brown, Kerry (2019). “What Does China Want? China’s World”, I.B. Tauris, London – New York.
•   Brunnermeier, Markus K., Harold James and Jean-Pierre Landau (2016). ”The Euro and the Battles of Ideas”, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
•   Brus, Włodzimierz i Kazimierz Łaski (1992). ”Od Marksa do rynku”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Brzezinski, Zbigniew (2007). ”Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower”, Basic Books, New York.
•   Buck, Tobias (2007). ”Unia jest 20 lat w tyle za USA”, „Financial Times”, 6 marca (edycja polska on-line).
•   Buel, Samuel (2016). ”Capital Offenses: Business Crime and Punishment in America’s Corporate Age”, W. W. Nortopn & Company, Inc., New York.
•   Bullough, Oliver (2018). “Moneyland: Why Thieves And Crooks Now Rule The World And How To Take It Back”, Profile Books, London. (John LeCarré: “Every politician and moneyman on the planet should read it, but they won’t because it is actually about them.”
•   Bullough, Oliver (2022). “Butler to the World: How Britain become the servant of oligarchs, tax dodgers, kleptocrats and criminals”, Profile Books, London.
•   Burgis, Tom (2021). “Kleptopia: How Dirty Money is Conquering the World”, William Collins, London.
•   Burrows, Mathew i Aleksander Dynkin (red.) (2016). "Global System on the Brink: Pathways Toward a New Normal", Magistr, Moscow.
•   Burrows, Mathew i Aleksander Dynkin (red.) (2016). "Głobalnaja sistema na pierełomie. Puti k nowoj normalnosti", Magistr, Moskwa.
•   Cable, Vincent (1999). ”Globalization and Global Governance”, Chatham House Papers,Royal Institute of International Affairs, London.
•   Carreyrou, John (2018). “Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup”, Picador, London.
•   Cassidy, John (2009). "How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities", Farrar, Straus and Giroux, New York.
•   Cassidy, John (2010). "What Good Is Wall Street?", "The New Yorker", November 29.
•   Cassidy, John (2011). "Prophet Motive. The economies of the Arab world lag behind the West. Is Islam to blame?", "The New Yorker", February 28.
•   Cha, Victor (2012). "The Impossible State. North Korea, Past and Future", Ecco –HarperCollins Publishers, New York.
•   Chang, Gordon G. (2001). “The Coming Collapse of China”, Random House, New York
•   Chang, Ha-Joon (2013). „23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
•   Chang, Jung i John Halliday (2005). ”Mao. The Unknown Story”, Jonathan Cape, London.
•   Charlesworth, H.K. (2003). “The Economics of Repressed Inflation”, Routledge, Abigdon, Oxon.
•   Cheremukhin, Anton, Mikhail Golosov, Sergei Guriev i Aleh Tsyvinski (2015). “The Economy of People's Republic of China from 1953”, NBER Working Paper, No. 21397, July
•   China Daily (2017a). “China's private sector regains strength on optimistic economic outlook”, “China Daily”, August 2, (http://www.chinadaily.com.cn/business/2017- 08/02/content_30328022.htm).
•   China Daily (2017b). “Xi Jinping and His Era”, “China Daily”, November 18-19, s. 5-8
•   Chłoń-Domińczak A., Strzałecki P., (2013), The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland, „Journal of Pension Economics and Finance”, Vol. 13(3), s. 326-250.
•   Chołaj, Henryk (1998). “Transformacja systemowa w Polsce – szkice teoretyczne”, UMCS, Lublin.
•   Chołaj, Henryk (2003).”Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie”, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
•   Chołaj, Henryk (2011). "Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
•   Chołaj, Henryk (2014). "Kapitalizm konfucjański. Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja", Poltext, Warszawa.
•   Chołaj, Henryk (2014). "Chiny a świat. Współczesny chiński model ekonomiczny", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
•   Chołaj, Henryk (2016). "Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej", Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa.
•   Christopher Andrew i Mitrokhin Vasili (2005), “The World Was Going Our Way. The KGB and the Battle for the Third World, Basic Books, New York.
•   Chu, Yun-han, Yongnian Zheng (red.) (2021). “The Decline of the Western-Centric World and the Emerging New Global Order”, Routledge, New York.
•   CIA (2004). ”Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. Based on consultations with nongovernmental experts around the world”, National Intelligence Council (NIC), Washington, D.C., November (www.foia.cia.gov/2020/2020.pdf).
•   CIA (2007). ”The World Factbook 2008, Central Intelligence Agency”, Washington, D.C., (www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/xx.html#Econ).
•   Cieślik, Jerzy (2015). „Przedsiębiorczość – polityka – rozwój”, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
•   Cieślik, Jerzy (2016). „Entrepreneurship in Emerging Economies: Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development”, Palgrave MacMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire
•   Cline, Eric H. (2015). ”1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed”, Princeton University Press, Princeton.
•   Coates, Joseph F. i Jennifer Jarratt (1989). ”What Futurists Believe”, World Future Society, Bethesda, Maryland.
•   Collier, Paul (2007). ”The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It”, Oxford University Press, Oxford – New York.
•   Congdon, William J., Jeffrey R. King, Sendhil Mullainathan (2011). "Policy and Choice: Public Finance Through the Lens of Behavioral Economics", Brookings Institution Press, Washington, D.C.
•   Cowley, Robert (2001).”What If? Eminent Historians Imagine What Might Have Been”, Putnam, New York.
•   Coyle, Diane (1997). "The Weightless World. Strategies for Managing the Digital Economy", Capstone, Oxford.
•   Crace, Jim (2007).”The Pesthouse”, Picador, London.
•   Csaba, Laszlo (1996). “The Political Economy of the Reform Strategy: China and Eastern Europe Compared”, “Communist and Post-Communist Studies”, No. 8, No. 1, s. 61- .
•   Csaba, László (2009). “Crisis in Economics?”, Akadémiai Kiadó, Budapest.
•   Csaba, László (2019). “Unorthodoxy in Hungary: an illiberal success story?”, “Post-Communist Economies”, DOI: 10.1080/14631377.2019.1641949
•   Csaba, László (2021). “Institutions and Change: New Horizons in Economic Theory”, in: Ricz, Judit and Gerocs Tamas. (eds.), “The Post-Crisis Developmental State: Perspective form the Global Periphery”. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, p. 13- 31 (https://ceuedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/csabal_ceu_edu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7f4ce80c-cf07-4311-8aa8-13719f699e9e%7D&action=default&cid=8e2cacd6-e893- 4356-bcf7-63123884d6db).
•   Cypher, James M., James L. Dietz (2004). “The Process of Economic Development”, Routledge, London and New York.
•   Czarny, Bogusław (2004). ”Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
•   Czarny, Bogusław (2016). „Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 (ekonomia w państwie totalitarnym)”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
•   Dale, Gareth (2010). "Karl Polanyi. The Limits of the Market", Polity Press, Cambridge, UK.
•   Dasgupta, Dipak, Marc Uzan i Dominic Wilson (red.) (2001). “Capital Flows Without Crisis? Reconciling Capital Mobility and Economic Stability”, Routledge, London – New York.
•   Dasgupta, Partha (2021). “The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. Abridged Version”, London: HM Treasury. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957292/Dasgupta_Review_-_Abridged_Version.pdf
•   Deloitte (2012). "Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę. Raport", Deloitte, Warszawa (http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/branze/tmt/23becd31afd98310VgnVCM1000001956f00aRCRD.htm).
•   Deneen, Patrick J. (2018). „Why Liberalism Failed”, Yale University Press, New Haven and London.
•   Dembinski, Paul H. (2011). "Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu", Studio Emka, Warszawa.
•   Dewey, John (1950). „Reconstruction in Philosophy”, New American Library, New York (pierwsze wydanie: 1921, University of London Press, London).
•   Diamond, Jared (2019). „Upheaval. Turning Points for Nations in Crisis”, Little Brown, New York – Boston – London.
•   Dickens, Charles (2005).“Oliver Twist”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa.
•   Dikotter, Frank (2019). “How to Be a Dictator: The Cult of Personality in the Twentieth Century”, Bloomsbury Publishing, New York.
•   Doliński, Dariusz (2001). ”Cała prawda o kłamstwie”, „Charaktery”, styczeń.
•   Duhigg, Charles (2019). „The Unstoppable Machine”, „The New Yorker”, Octber 21, s. 42-59.
•   Durand, John D. (1974). ”Historical Estimates of World Population: An Evaluation”, University of Pennsylvania, Population Studies Center, Philadelphia (http://www.indianngos.com/issue/population/statistics/statistics9.htm).
•   Eagleton, Terry (2011). "Why Marx Was Right", Yale University Press, New Haven & London.
•   Easterly, William (2002). ”The Elusive Quest for Growth. Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics”, MIT Press, Cambridge, Mass. – London.
•   Easterly, William (2006). ”White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good”, The Penguin Press, New York.
•   EBRD (2004), Transition Report: Infrastructure, London, EBRD (https://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR04.pdf; dostęp 1.XII.2019).
•   EBRD (2019), Transition Report: Better Governance, Better Economies, London, EBRD, (https://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/transition-report-201920-better-governance-better-economies.html ; dostęp 1.XII.2019).
•   Economist (2004). ”The challenger”, „The Economist”, December 11th.
•   Economist (2005). ”Caught in the middle, as usual”, “The Economist”, November 12th.
•   Economist (2007). ”A world of connections. A special report on telecoms”, „The Economist”, April 28th.
•   Economist (2007). ”Fit at 50? A special report on the European Union”, „The Economist”, March 17th.
•   Economist (2007) .”Latin America and the United States. Spring Break”, „The Economist”, March 3rd.
•   Economist (2010a). "A special Report on managing information", "The Economist", March 27th.
•   Economist (2010b). "Parallel economies What the North and South Koreans can learn from the reunification of Germany", "The Economist", December 29th.
•   Economist (2012a). "The visible hand", "The Economist", January 21st.
•   Economist (2012b). "Bombing Iran", "The Economist", February 25th.
•   Economist (2012c). "A third industrial revolution", "The Economist", April 21st.
•   Economist (2012d). "The attraction of solitude", "The Economist", August 25th.
•   Economist (2012e)."Arrested development. America and Europe are relying on private firms in the global R&D race", "The Economist”, August 25th.
•   Economist (2012f). "Teenage angst", "The Economist", August 25th.
•   Economist (2012g). "For richer, for poorer. Special Report World Economy", "The Economist”, October 13th.
•   Economist (2016a). "A less dismal science", July 16th (http://worldif.economist.com/article/12134/less-dismal-science)
•   Economist (2016b). "The new nationalism", „The Economist”, November 19th.
•   Economist (2017). “The super-rich are different: they pay less tax”, June 1st.
•   Economist (2020). Everything’s under control. The state in the time of covid-19, “The Economist”, March 26th.
•   Economy, Elizabeth C. (2018). “The Third World Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State”, Oxford University Press, New York.
•   Edgerton, David (2006). ”The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900”, Profile Books, London.
•   Eisinger, Jessie (2017).”The Chickenshit Club: Why the Justice Department Fails to Prosecute Executives”, Simon & Schuster, New York.
•   Ekman, Paul (1985). ”Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Marriage and Politics”, Norton, New York.
•   Emerging Europe (2017), “Poland to switch from emerging to developed market”, October 16 (http://emerging-europe.com/regions/poland/poland-switch-emerging-developed-market-september-2018/)
•   Estrin, Saul, Kolodko Grzegorz W. i Uvalic Milica (red.) (2007).”Transition and Beyond” , Palgrave Macmillan, New York.
•   EU (2020). “European Economic Forecast”, Institutional Paper 125, May 2020, European Commission, Brussels (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf; dostęp 08.05.2020).
•   Everitt, Anthony (2017). „Chwała Aten. Dzieje najwspanialszej cywilizacji na świecie”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
•   Everitt, Anthony (2020). “Chwała Rzymu. Jak tworzyło się imperium”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
•   Ewing, Jack (2017). “Faster, Higher, Farther: The Volkswagen Scandal”, W. W. Norton, New York
•   Falciani, Hervé (2015). “Séisme sur la planète finance: Au coeur du scandale HSBC”,(„Earthquake on Planet Finance”), La Découverte, Paris
•   Faulkner, William (1951). ”Requiem for a Nun”, Vintage Books, Westminster, Maryland(wyd. pol. “Requiem dla zakonnicy”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980).
•   Fiedor, Bogusław i Karol Kociszewski (red.) (2010 ). "Ekonomia rozwoju”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
•   Fischer, S. (1999), A View from the IMF, w: Tanzi, V., Chu, K., Gupta, S. (red.), Economic Policy and Equity, Washington, DC, International Monetary Fund, s. 13-18.
•   Fisher, Irving (1973). “I Discovered the Phillips Curve: ‘A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes’”, “Journal of Political Economy”, Vol. 81, No. 2, p. 496–502.
•   Flejterski, Stanisław i Piotr T. Wahl (2003). ”Ekonomia globalna. Synteza”, Difin, Warszawa.
•   Fortune Global 500 (kolejne lata). “CNN Money” (http://fortune.com/global500)
•   Foster, John Bellamy i Robert W. McCheseny (2012). "Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny", Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
•   Foster, John Bellamy i Robert W. McCheseny (2014). "The Endless Crisis. How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China", Monthly Review Press, New York.
•   Foster, John Bellamy, Robert McChesney (2014). “Kryzys bez końca”, Książka i Prasa, Warszawa 2014.
•   Frank, Robert H. (2007). "Falling Behind: How Rising Inequality Harms the Middle Class", University of California Press, Berkeley.
•   Frankopan, Peter (2018). “Jedwabne szlaki. Nowa historia świata”, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.
•   Frankopan, Peter (2018). “The New Silk Road: The Present and Future of the World”, Bloomsbury Publishing, New York.
•   Frankopan, Peter (2021). “Nowe jedwabne szlaki. Teraźniejszość i przyszłość świata”, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
•   Frase, Peter (1018). “Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie”, Wydawnictwo Naukowe PWN.
•   Freedman, David. H. (2010). "Wrong: Why Experts Keep Failing Us – And How to Know When Not to Trust Them", Little, Brown and Company, New York-Boston-London.
•   Freedom House (2010). "Freedom in the World 2010: Global Erosion of Freedom", Freedom House, Washington, DC.
•   Friedberg, Aaron (2022). “Getting China Wrong”, Polity.
•   Frieden, Jeffry (2006). ”Will Global Capitalism Fall Again?”, „Bruegel Essay and Lecture Series”, czerwiec.
•   Friedman, Thomas L. (2006). ”Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku”, Wydawnictwo Rebis, Warszawa.
•   Frydman, Roman, Grzegorz W. Kolodko i Stanislaw Wellisz (1991). “Stabilization Policies in Poland: A Progress Report”, w: Emil-Maria Claassen (red.), “Exchange Rate Policies in Developing and Post-Socialist Countries”, An International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco, s. 89-115.
•   Fukuyama, Francis (1989). “The End of History”, “The National Interest”, Summer (http://www.wesjones.com/eoh.htm).
•   Fukuyama, Francis (1998)., ”Koniec historii”, Rytm, Warszawa.
•   Fukuyama, Francis (2004). ”Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, Wydawnictwo Znak, Kraków.
•   Fukuyama, Francis (2004). ”State-Building. Governance and World Order in the 21st Century”, Cornell University Press, Ithaca, NY.
•   Fukuyama, Francis (2006). ”America at the Crossroads. Democracy, Power and the Neoconservative Legacy”, Yale University Press, New Haven and London.
•   Fukuyama, Francis (2011). "The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution", Farrar, Straus and Giroux, New York.
•   Fukuyama, Francis (2011). "Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy", Farrar, Straus and Giroux, New York.
•   Fukuyama Francis [2020], What Kind of Regime Does China Have?, “The American Interest”, May 18th (https://www.the-american-interest.com/2020/05/18/what-kind-of-regime-does-china-have/; dostęp 26.05.2020).
•   Gaidar, Yegor (2007), Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, The Brooking Institutions, Washington, D.C.
•   Galbraith, John Kenneth (1958).”The Affluent Society”, Houghton Mifflin, Boston.
•   Galbraith, James K. (2008). “The Predator State”, Free Press, New York.
•   Galbraith, James K. (2014). "The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth", Simon and Schuster, New York.
•   Galbraith, James K. (2016). „Inequality: What Everyone Needs to Know”, Oxford University Press, Oxfrod-New York.
•   Galbraith, James K. (2016). “Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe”, Yale University Press, New Haven and London.
•   Galbraith, James K. (2016). „Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Galbraith, James K. (2018). “Backwater Economics and New Pragmatism: Institutions and Evolution in the Search for a Sustainable Economics”, “TIGER Working Papers Series”, No. 138, Kozminski University, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/TWP%20No.%20138%20--%20Galbraith.pdf).
•   Galbraith, James K. (2019a). “The Pragmatism of John Kenneth Galbraith”, “Acta Oeconomica”, Vol. 69, Special Issue 1.
•   Galbraith, James K. (2019b), “Old and New Pragmatism: Challenges and Opportunities for Economics”. Lecture presented at the inauguration of academic year 2019-2020, Department of Economics, Gdansk University, September 30 (https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YwMbra5XWIk&feature=youtu.be; access 29/12/2020).
•   Galbraith, James K. (2019c). “Klucz do stworzenia egalitarnego społeczeństwa” [„The key to creating an egalitarian society”], „Rzeczpospolita. Plus Minus”, November 23-24, p. 14-16 (in Polish).
•   Galbraith, James K. (2021). “The Death of Neoliberalism Is Greatly Exaggerated”, “Foreign Policy”, April 6 (https://foreignpolicy.com/2021/04/06/death-neoliberalism-larry-summers-biden-pandemic/)
•   Galbraith, James K. (2022). “How the Left Should Think About Inflation”, “The Nation”, March 7/14, 2022 (https://www.thenation.com/article/economy/inflation-federal-reserve/).
•   Gasparski, Wojciech (red.) (2012). "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Getz, Isaac i Alan G. Robinson (2003). ”Innovate or Die: Is that a Fact? ”, „Creativity and Innovation Management”, vol. 12, wrzesień, s. 130-136.
•   Ghemawat, Pankaj (2011). "World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It", Harvard Business Review Press, Cambridge, Mass.
•   Głąbiński, Stanisław (2006).”Wiek XXI. Jaki będzie i co nam przyniesie”, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
•   Główczyk Jan, (2003). ”Szalbierczy urok transformacji”, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
•   Goban-Klas, Tomasz (2004). ”Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Gopinath, Gita (2020). “The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression”, “IMFBlog. Insights and Analysis on Economics and Finance”, International Monetary Fund, Washington DC, April 14th (https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/; accessed 14.04.2020)
•   Goldin, Ian, Geoffrey Cameron, and Meera Balarajan (2011). "Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future", Princeton University Press, Princeton.
•   Gołata, Krzysztof (1999). ”Drugi plan Balcerowicza”, „Wprost”, nr 17 (http://www.wprost.pl/ar/?O=3843&C=57).
•   Gombrich, E. H. (2008). "A Little History of the World", Yale University Press, New Haven and London.
•   Gomułka, Stanisław (1990). “Stabilizacja i wzrost: Polska 1989-2000”, w: Grzegorz W. Kołodko (red.), “Polityka finansowa – nierównowaga – stabilizacja (II)”, Ministerstwo Finansów i Instytut Finansów, Warszawa, s. 303-321.
•   Gopnik, Adam (2010). "Market Man. What did Adam Smith really believe?", "The New Yorker", October 18.
•   Gorbaczow, Michaił S. (2021). Perestroika and New Thinking: A retrospective, Moscow: “Russia in Global Affairs” (https://eng.globalaffairs.ru/articles/perestroika-and-new-thinking/; dostęp 21.09.2021).
•   Gordon, Robert (2016). “The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of Living since the Civil War”, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
•   Gorman, Jack i Sara Gorman (2017). “Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us”, Oxford University Press, New York.
•   Gorynia, Marian (2017). “Nowy pragmatyzm, Jak jest z nim naprawdę?”, „Rzeczpospolita”, 22 lutego, s. A9.
•   Gorynia, Marian (2021). “Dokąd zmierzają nauki ekonomiczne”, „Rzeczpospolita”, 5 sierpnia 2021, s. A19.
•   Góra, Marek (2001), Nowy system emerytalny w Polsce – wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, „Zeszyty BRE Bank-Case”, Nr 57, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.
•   Góra, Marek (2003), System emerytalny, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
•   Góralczyk. Bogdan (2018), Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Dialog, Warszawa.
•   Graham, Carol (2009)."Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires", Oxford University Press, Oxford.
•   Grinberg, Rusłan S. i Aleksander J. Rubinsztejn (2017). “Individuum i Gosudarstvo: Ekonomicheskaia Dilemma”, Wies' Mir, Moskwa.
•   Grinberg, Rusłan J. (2017). „W poiskach rawnowjesija”, Magistr, Moskwa.
•   Grinberg, Rusłan J. (red). (2021). “Gorbaczew. Urok swobody”, Izdatielstwo Wies Mira, Moskwa.
•   Gwiazdowski, Robert (2006). ”Stiglitz: fałszywy prorok”, „Forbes”, grudzień.
•   Haberler, Gottfried (1974). ”Economic Growth and Stability: An Analysis of Economic Change and Policies”, Nash Publishing, Los Angeles.
•   Haberler, Gottfried (1985). ”The Problem of Stagflation: Reflection on the Microfoundation of Macroeconomic Theory and Policy”, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C.
•   Haberler, Gottfried (1977). “Stagflation: An Analysis of Its Causes and Cures”, American Enterprise Institute for Public Policy Research, No. 329, Washington, DC.
•   Halper, Stefan (2010). "The Beijing Consensus: How China's Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century", Basic Books, New York.
•   Hancock, Graham (2004). ”Lords of Poverty”, Camerapix Publishers International, Nairobi.
•   Hann, Chris i Keith Hart (2011). "Economic Anthropology. History, Ethnography, Critique", Polity Press, Malden, MA.
•   Harari, Yuval Noah (2014). "Sapiens: A Brief History of Humankind", Harvil Secker, London.
•   Harari, Yuval Noah (2016). "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow", Harvil Secker, London.
•   Hardt, Lukasz (2016). “The Recent Critique of Theoretical Economics: A Methodologically Informed Investigation”, “Journal of Economic Issues”, Vol. L No. 1 (March).
•   Hardt Łukasz (2019), „Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót: zbieżne czy przeciwstawne fundamenty etyczne ekonomii?”, Biule tyn PTE, nr 4/2019, s. 60–68 (http://pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2019.pdf).
•   Hardt Łukasz (2020), „Jedna teoria czy wiele teorii ekonomii?”, „Wszystko co najważniejsze”, (https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-lukasz-hardt-jedna-teoria-czy-wiele-teorii-ekonomii/).
•   Harvey, David (2005). ”A Brief History of Neoliberalism”, Oxford University Press, Oxford – New York.
•   Hatemi, Peter K. and Rose McDermott (2012). "The Genetics of Politics: Discovery, Challenges and Progress", "Trends in Genetics", Volume 28, Issue 9 (September).
•   Hawking, Stephen i Leonard Mlodinow (2005). ”A Briefer History of Time”, Bantam Books, New York.
•   Hawksley, Humphrey (2009). "Democracy Kills: What’s So Good About the Vote?", Macmillan, London.
•   Hegel, Georg Friedrich Wilhelm (1952). “Philosophy of Right”, Clarendon, Oxford.
•   Heilbroner Robert and William Milberg (1995). “The Crisis of Vision in Modern Economic Thought”, Cambridge University Press, New York.
•   Helperin, Morton H., Jospeh T. Siegle i Michael M. Weinstein (2005). "The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace", Routledge, New York.
•   Helpman, Elhanan (2004). “The Mystery of Economic Growth”, Harvard University Press, Cambridge, Mass . – London.
•   Hessler, Peter (2021). “Manufacturing Diplomacy”, “The New Yorker”, March 15, 2021, p. 50-59.
•   Hofman, Bert (2018). “Reflections on forty years of China’s reforms”, “East Asia & Pacific on the Rise”, The World Bank, February 2 (https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reflections-on-forty-years-of-china-reforms).
•   Hirshleifer Jack, (1987). ”Economic Behaviour in Adversity”, Wheatsheaf Books, Brighton.
•   Hołub, Adam (2006). ”Radykalizm polityczny – zagrożenia dla globalizacji”, „Transformacje”, nr 1-4 (47-50), s. 367-375.
•   Huang, Yukon (2017). „Cracking the China Conundrum: Why Conventional Economic Wisdom Is Wrong”, Oxford University Press, New York
•   Huntington, Samuel P. (2005). ”Zderzenie cywilizacji”, Muza, Warszawa.
•   Huxley, Aldous (1952). "The Devils of Loudun", Chatto and Windus, London.
•   Hübner, Wojciech (2018), „Szlak Jedwabny i Chiny: historia i dzień dzisiejszy”, Monografie, AFiB, Vistula, Warszawa.
•   Hübner, Wojciech (2020). Świat, Chiny i globalizacja: bieżące tendencje i szok epidemii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 1 (54); 5-19.
•   Hwang, Eui-Gak (1993). "The Korean economies: A comparison of North and South", Clarendon Press, Oxford.
•   IMF (2000). ”World Economic Outlook. Asset Prices and the Business Cycle”, International Monetary Fund, Washington, D.C., May.
•   IMF (2007). ”Financial Globalization. The Impact on Trade, Policy, Labor, and Capital Flows”, International Monetary Fund, Washington, D.C., April.
•   IMF (2007). ”World Economic Outlook. Spillovers and Cycles in the Global Economy”, International Monetary Fund, Washington, D.C., April .
•   IMF (2012). "World Economic Outlook. Coping with High Debt and Sluggish Growth", International Monetary Fund, Washington, DC, October.
•   IMF (2016). "The IMF and the Crisis in Greece, Ireland, and Portugal: An Evaluation by the Independent Evaluation Office", Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, Washington, DC, July 8th
•   Isaacson, Walter (2007). ”Einstein: His Life and Universe”, Simon & Schuster, New York.
•   Island Press (2005). “Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends”, Chicago (http://www.millenniumassessment.org/en/Condition.aspx).
•   Island Press (2005). “Ecosystems and Human Well-Being: Scenarios”, Chicago (http://www.millenniumassessment.org/en/Scenarios.aspx).
•   Iversen, Torben and David Soskice (2019). “Democracy and Prosperit. Reinventing Capitalism through a Turbulent Century”, Princeton Universoty Press, Pinceton and Oxford.
•   Jabłońska-Bonca, Jolanta (2002). ”Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, ” LexisNexis, Warszawa.
•   Jackson, Tim (2009). "Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet", Earthscan, London.
•   Jacques, Martin (2012a). "When China Rules The World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order", Penguin Books, London.
•   Jacques, Martin (2012b). "A Point Of View: What kind of superpower could China be?", BBC, 19 October (http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19995218).
•   Jakimowicz, Aleksander (2012). “Podstawy interwencjonizmu państwowego. Historiozofia ekonomii”, Wydawnictwo Naukowe PWN.
•   Jakubowicz, Andrzej (2020). “Spadek i wzrost gospodarczy w okresie transformacji polskiej gospodarki”, „Biuletyn PTE”, Nr 1 (88), s. 49-57 (http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_PTE_2020_01.pdf; dostęp 9.05.2021).
•   James, Martin (2006). "The Meaning of the 21st Century", Riverhead Books, New York.
•   Janis, I. L. (1982). "Groupthink", 2nd rev. ed., Houghton Mifflin, Boston.
•   Jarosz, Maria (2004). "Samobójstwo: ucieczka przegranych", Wydawnictwo PWN, Warszawa.
•   Johnson, Paul (2006). ”Creators”, Harper Collins, New York.
•   Johnson, Neil F. (2017). “Simply Complexity. A Clear Guide to Complexity Theory”, Oneworld Publications, London.
•   Jones, Daniel Stedman (2012). "Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics", Princeton University Press, Princeton, NJ.
•   Jones, Gareth Stedman (2016). "Karl Marx: Greatness and Illusion”, Allen Lane, Cambridge, Mass.
•   Jones, Garett (2020). “10% Less Democracy: Why You Should Trust Elites A Little More and the Masses A Little Less”, Stanford University Press, Stanford.
•   Kahneman, Daniel (2011). "Thinking, fast and slow", Farrar, Strauss and Giroux, New York.
•   Kalff, Donald (2005). ”An UnAmerican Business: The Rise of the New European Enterprise Model”, Kogan Page, London.
•   Karpiński, Andrzej, Tadeusz Kowalik, Paweł Kozłowski, Kazimierz Łaski, Stanisław Paradysz (2011). "Dwudziestolecie polskich przemian", Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
•   Karpiński, Andrzej, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski (2013). "Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce", Muza S.A., Warszawa.
•   Karpiński, Andrzej (2020), „Polska droga do roku 2050. Jak działać racjonalnie w coraz bardziej nieracjonalnym świecie”, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
•   Kawalec, Stefan i Ernest Pytlarczyl (2016). "Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty", Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
•   Keefe, Patrick Radden (2016). “The Bank Robber. The computer technician who exposed a Swiss bank’s darkest secrets”, “The New Yorker”, May 30.
•   Kessler, Sarah (2018), “Gigged: The Gig Economy, the End of the Job and the Future of Work”, St. Martin Press, New York.
•   Keynes, John M. (1936). “The general theory of employment, interest and money”, Macmillan, London.
•   Kharas, Homi i Andrew Rogerson (2012). "Horizon 2025. Creative destruction in the aid industry", Overseas Development Institute, London (July) (http://www.odi.org.uk/resources/docs/7723.pdf).
•   Khun, Thomas S. (2009). "Struktura rewolucji naukowych", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Kieżun, Witold (2012). "Patologia transformacji", Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
•   Kindleberger, Charles P. (1978). "Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises", Basic Books, New York.
•   King, Stephen D. (2010). "Losing Control: The Emerging Threats to Western Prosperity", Yale University Press, New Haven and London.
•   King, Stephen D. (2013). "When the Money Runs Out. The End of Western Affluence", Yale University Press, New Haven and London.
•   Kissinger, Henry (2011). “On China”, Penguin Press, New York.
•   Kissinger, Henry, “World Order”, Penguin Press, New York 2014
•   Kleer, Jerzy (2006). ”Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne”, Polska Akademia Nauk – Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
•   Kleer, Jerzy (2020). „Zmierzch Europy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Klein, Naomi (2001). ”No Logo. Taking Aim at the Brand Bullies”, Harper Collins, London.
•   Klein, Matthew C. and Michael Pettis (2020). Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace, Yale University Press, New Haven.
•   Kołodko, Grzegorz W. (1986). ”Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (wyd. I, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Warszawa 1984) (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/GWK-Cele_rozwoju_a_makroproporcje_gosp.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. (1986). “The Repressed Inflation and Inflationary Overhang under Socialism”, “Faculty Working Paper”, No. 1228, Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, Urbana-Champaign.
•   Kolodko, Grzegorz W. i Walter McMahon (1987). ”Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach”, „Kyklos”, vol. 40, no. 2, s. 176-197 (http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/Stagflation_and_Shortageflation.pdf).
•   Kołodko, Grzegorz W. (1987). ”Polska w świecie inflacji”, Książka i Wiedza, Warszawa (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Polska_w_swiecie_inflacji.pdf)
•   Kołodko, Grzegorz W. (1989). ”Kryzys, dostosowanie i rozwój w gospodarce socjalistycznej. Wyzwania polityki a dylematy nauk ekonomicznych”, „Wektory Gospodarki”, nr 11-12, s. 19-27.
•   Kołodko, Grzegorz W. (1989). ”Wprowadzenie do dyskusji, w: Założenia Programu Gospodarczego na lata 1989-1992”, Ministerstwo Finansów i Instytut Finansów, Warszawa, 13 lipca, s. 3-9.
•   Kolodko, Grzegorz W. (1989). ”Patient is ready (discussion with Jeffrey Sachs)”, „The Warsaw Voice”, 4 grudnia.
•   Kołodko, Grzegorz W., Danuta Gotz-Kozierkiewicz i Elżbieta Skrzeszewska-Paczek (1991). ”Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-HiperinflacjaStabilizacjaWgospodarce.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. and Michal Rutkowski (1991), "The Problem of Transition from a Socialist to a Free Market Economy: The Case of Poland", “The Journal of Social, Political and Economic Studies”, Vol. 16, No. 2, s. 159-179.
•   Kołodko, Grzegorz W. (1992). ”Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?”, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/GWK-Transformacja_polskiej_gospodarki.pdf).
•   Kołodko, Grzegorz W. i Mario D. Nuti (1997). ”Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie”, Poltext, Warszawa (http://tiger.edu.pl/ksiazki/polska_alternatywa.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. and Mario D. Nuti (1997). “The Polish Alternative. Old Myths, Hard Facts and New Strategies in the Successful Transformation of the Polish Economy“, “Research for Action“, 33, Helsinki: The United Nations University World Institute for Development Economics Research, WIDER (https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/RFA33.pdf)
•   Kolodko, Grzegorz W. (1998). ”Russia Should Put Its People First”, „New York Times”, 7 lipca (http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/NYT_98.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. (1999). ”Don’t abandon Russia”, „The Economist”, 27 lutego (http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/Economist_99.pdf).
•   Kołodko, Grzegorz W. (1999). ”Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji”, Poltext, Warszawa (http://tiger.edu.pl/ksiazki/ekonomiapolitykatrans.pdf).
•   Kolodko Grzegorz W. (1999). ”Ten Years of Postsocialist Transition: the Lessons for Policy Reforms”, „Policy Research Working Paper”, No. 2095, April (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/working/world/WorldBank_1999.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. (2000). "From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation", Oxford University Press, Oxford and New York.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2001).”Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Globalizacja_a_perspektywy_rozwoju.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. (2000b). “Post-Communist Transition: The Thorny Road”, University of Rochester Press, Rochester, NY, USA, and Woodbridge, Suffolk, UK.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2001). ”Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Moja_Globalizacja.pdf).
•   Kołodko, Grzegorz W. (red.) (2001). „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Nowa_gospodarka.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. (2001). ”Post-Communist Transition and Post-Washington Consensus. The Lessons for Policy Reforms, w: Transition. The First Decade” (red. Mario I. Blejer i Marko Skreb), The MIT Press, Cambridge, Mass. – London, s. 45-83.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2002). "Globalization and Catching-up In Transition Economies", University of Rochester Press, Rochester, NY and Woodbridge, Suffolk, UK.
•   Kołodko, Grzegorz W. (red.) (2002). ”Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania” , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Rozwoj_polskiej_gospodarki.pdf).
•   Kołodko, Grzegorz W. i Piątkowski Marcin (red.) (2002). „Nowa gospodarka” i stare problemy”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Nowa_gospodarka_stare_problemy.pdf).
•   Kolodko, Grzegorz W. (red) (2003).”Emerging Market Economies. Globalization and Development” , Ashgate, Aldershot, England – Burlington, VT.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2004). “Institutions, Policies and Growth”, “Rivista di Politica Economica“, Maggio-Giugno (May-June), s. 45-79.
•   Kołodko, Grzegorz W. (red.) (2004). ”Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Strategia_szybkiego_wzrostu.pdf).
•   Kołodko, Grzegorz W. (2005). ”Blaski i cienie globalizacji”, „Dziś”, nr 7, s. 36-53.
•   Kolodko, Grzegorz W. (red.) (2005). ”Globalization and Social Stress” , Nova Science Publishers, New York.
•   Kolodko, Grzegorz W. (red.) (2005). ”The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets”, Ashgate, Aldershot – Burlington, VT.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2006), ”The World Economy and Great Post-Communist Change”, Nova Science Publishers, New York.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2007). ”Triggering the Next Iranian Revolution”, „The Globalist”, Part I, March 14 (http://www.theglobalist.com/storyId.aspx?StoryId=6041) Part II, March 15 (http://www.theglobalist.com/printStoryId.aspx?StoryId=6041).
•   Kolodko, Grzegorz W. (2007). ”Institutions, Policies and Economic Development, w: Advancing Development: Core Themes in Global Economics” (red.George Mavrotas i Anthony Shorrocks), Palgrave Macmillan, New York, s. 531-554.
•   Kołodko, Grzegorz W. 2007. ”Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń (http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/Polska_z_globalizacja_w_tle.pdf).
•   Kołodko, Grzegorz W. (2008). "Wędrujący świat", Prószyński i S-ka, Warszawa.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2011). "Truth, Errors and Lies: Politics and Economics in a Volatile World", Columbia University Press, New York.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2011). “New Pragmatism Versus Failing Neoliberalism”, Roubini’s EconoMonitor”, April 26th (http://www.economonitor.com/blog/2011/04/new-pragmatism-versus-failing-neoliberalism/)
•   Kolodko, Grzegorz W. (2012). “Neither Washington, Nor Beijing Consensus, But the New Pragmatism”, Roubini’s EconoMonitor”, January 24th (http://www.economonitor.com/blog/2012/01/neither-washington-nor-beijing-consensus-but-the-new-pragmatism/)
•   Kołodko, Grzegorz W. (2013). "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości", Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2013). “The New Pragmatism and the Future of World Economy”, “Roubini’s EconoMonitor”, January 25th (http://www.economonitor.com/blog/2013/01/the-new-pragmatism-and-the-future-of-world-economy/)
•   Kolodko, Grzegorz W. (2014a). "The New Pragmatism, or economics and policy for the future", "Acta Oeconomica", Vol. 64 (2), s. 139-160.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2014b). "Whither the World: The Political Economy of the Future", vol. I & vol. II, Palgrave-Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire
•   Kolodko, Grzegorz W. (2016). “How to Destroy a Country. The Economics and Politics of the Greek Crisis”, “Rivista di Politica Economica”, Vol. IV-VI, s. 37-61.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2016). "Jak zniszczyć kraj, przedmowa w: James K. Galbraith, "Witamy w zatrutym kielichu: Grecki kryzys a przyszłość Europy", PWN, Warszawa.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). „Ekonomia i polityka konwersji złotego na euro”, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1 (42), s. 16-23.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). “Czy Polska zbawi Europę?”, „Rzeczpospolita”, 3 stycznia, s. A9.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). “Szok, terapia i co dalej”, „Rzeczpospolita”, 6 lutego, s. A11.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). „Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu (esej na marginesie książki Jamesa K. Galbraitha: Welcome to the Poisoned Chalice. The Destruction of Greece and the Future of Europe)”, „Ekonomista”, nr. 2, s. 203-223.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). “Ucieczka do przodu”, „Rzeczpospolita”, 4 maja, s. A10.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). “Strategiczny błąd”, „Rzeczpospolita”, 10 maja, s. A6.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). “Czy Chiny zbawią świat”, „Rzeczpospolita”, 16 maja, s. B4.
•   Kołodko, Grzegorz W. (2017). “Coraz niższy szczyt”, „Rzeczpospolita”, 30 maja, s. A11.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2017). “Economics and Politics of the Currency Convergence: the Case of Poland”, “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 50, No. 3, s. 183-194
•   Kolodko, Grzegorz W. (2017). “Will China Save the World?”, “Roubini EconoMonitor”, May 24 (http://www.economonitor.com/blog/2017/05/will-china-save-the-world/).
•   Kolodko, Grzegorz W. (2020), “China and the Future of Globalization: The Political Economy of China's Rise”, Bloomsbury I.B. Tauris, London – New York – Oxford – New Delhi – Sydney.
•   Kolodko, Grzegorz W. (2020). “After the Calamity: Economics and Politics in the Post-Pandemic World”, “Polish Sociological Review”, No. 2, s. 137-155 (http://polish-sociological-review.eu/Issue-2-2020,8944)
•   Kolodko, Grzegorz W. (2020), “Economics and Politics of Post-Communist Transition to Market and Democracy: The Lessons from Polish Experience”, “Post-Communist Economies”, Vol. 31, No. 3, s. 285-305 (https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1694604).
•   Kolodko, Grzegorz W. (2020). “Pandemic: practical reactions and theoretical questions”, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 2 (55), s. 5-14
•   Kolodko, Grzegorz W. (2020). “The Great Chinese Transformation: from the Third to the First World”, “Acta Oeconomica”, Vol. 70, Special Issue, s. 71-83 (https://akjournals.com/view/journals/032/70/S/article-p71.xml)
•   “Chinism and the Future of the World”, “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 53, No. 4, s. 260-279 (https://doi.org/10.1525/j.postcomstud.2020.53.4.260)
•   Kolodko, Grzegorz W. (2020). „Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki”, Wydawnictwa Poltext, Warszawa.
•   Kołodko, Grzegorz W. i Andrzej K. Koźmiński. (2017). “Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
•   Kołodko, Grzegorz i Jacek Tomkiewicz (2019), „Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie”, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 4 (53).
•   Kornai, János (1971). “Anti-Equilibrium. On Economic System Theory and the Task of Research”, North Holland, Amsterdam.
•   Kornai János (1980). "Economics of Shortage", North-Holland, Amsterdam.
•   Kornai János (1985). "Niedobór w gospodarce", Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
•   Kornai, János (1986). “The Soft Budget Constraints”, “Kyklos”, Vol. 39, No. 1, s. 3-30.
•   Kornai, János (1990). “The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System. The Example of Hungary”, W. W. Norton and Company, London – New York.
•   Kornai, János (1992). “The Socialist System: The Political Economy of Communism”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
•   Kornai, János (2001). ”The Role of the State in a Post-Socialist Economy”, „Distinguished Lectures Series”, No. 6, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ), Warsaw (www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/kornai.pdf).
•   Kornai, János (2006). ”By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey”, MIT Press, Cambridge, Mass. – London.
•   Kornai János (2008). “From Socialism to Capitalism”, Central European University Press, Budapest – New York.
•   Kornai, János i Yingyi Qian (2009). “Market and Socialism: In the Light of the Experiences of China and Vietnam”, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire – New York.
•   Kornai, Janos (2014). "Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism", Oxford University Press, New York.
•   Korolev, I. (red.) (2003). “World Economy: Global Tendencies for 100 years", Moscow, Economist.
•   Kosikowski, Cezary (2011). "Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje", Temida 2, Białystok.
•   Kowalik, Tadeusz (2005). ”Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych”, Fundacja Innowacja, Warszawa.
•   Kowalik, Tadeusz (2013). „O lepszy ład społeczno-gospodarczy”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
•   Kozłowski, Janusz Krzysztof (2005). ”Wielka historia świata, t. 1: Świat przed „rewolucją” neolityczną”, Fogra, Kraków.
•   Kozłowski, Paweł (2003). ”Perspektywy globalizacji”, „Studia Europejskie”, nr 1, s. 9-14.
•   Kozłowski, Paweł (2021). „Spotkania z Andrzejem Walickim”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
•   Koźmiński, Andrzej K. (2005). ”Zarządzanie w warunkach niepewności”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Koźmiński, Andrzej K. (2013). "Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne", Poltext, Warszawa.
•   Koźmiński, Andrzej K. (2016). "Wyobraźnia ekonomiczna", Poltext, Warszawa
•   Koźmiński, Andrzej K. (2017). „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm”, „Rzeczpospolita”, 2 lutego, s. B9.
•   Koźmiński, Andrzej K., Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski (2020). „The Balanced Development Index for Europe’s OECD Countries, 1999-2017” Springer Briefs in Economics, Springer, Cham, Switzerland.
•   Krastev, Ivan and Stephen Holmes (2020), „The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for Democracy”, Pegasus Books, New York – London.
•   Krawczyk, Michał (red.) (2012). "Ekonomia eksperymentalna", Wolters Kluwer Polska, Warszawa
•   Król, Marcin (2012). "Europa w obliczu końca", Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa.
•   Król, Marcin (2014), „Byliśmy głupi”. Wywiad udzielony Grzegorzowi Sroczyńskiemu, „Gazeta Wyborcza – Magazyn”, 8-9 lutego (https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15414610,Bylismy_glupi.html; dostęp 22.05 2021).
•   Król, Marcin (2015). „Byliśmy głupi”, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa.
•   Krugman, Paul (2009). "The Conscience of a Liberal", W. W. Norton & Company, New York-London.
•   Krugman, Paul (2013). "End This Depression Now!", W. W. Norton & Company, New York-London.
•   Krugman, Paul (2020). „Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future”, W. W. Norton and Company, New York.
•   Kulowa, Małgorzata (2004). ”Czesław Bobrowski – mistrz ekonomii stosowanej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
•   Kumor, Paweł i Jan Jacek Sztaudynger (2007). ”Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna”, „Ekonomista”, nr 1.
•   Kupchan, Charles A. (2012). "No One’s World. The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn", Oxford University Press, New York
•   Kuran, Timur (2011). "The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle Bast", Princeton University Press, Princeton.
•   Kurz, Mordecai (2017). „On the Formation of Capital and Wealth: IT, Monopoly Power and Rising Inequality”, „Research Paper”, 17-016, Stanford Institute for Economic Policy Research
•   Kuziemko, Ilyana i Eric Werker (2006). ”How Much Is a Seat on the Security Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations”, „Journal of Political Economy”, vol. 114, no. 3, s. 413-451.
•   Kuzińska, Hanna (2006). ”Jakie stawki podatkowe? ”, „Olympus Czasopismo Naukowe”, nr 2, s. 13-23.
•   Landes, David S. (2005). ”Bogactwo i nędza narodów”, Muza, Warszawa.
•   Lankov, Andrei (2013). "The Real North Korea. Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia", Oxford University Press, New York.
•   Lapierre, Dominique (1990).”Miasto Radości”, Epoka, Warszawa.
•   Laski, Kazimierz (1990).”The Stabilization Plan for Poland”, „Wirtschaftspolitische Blätter”, no. 5, s. 444-458.
•   Lardy, Nicholas R. (2014). “Markets Over Mao: The Rise of Private Business in China”, Peterson Institute of International Economies, Washington, DC.
•   Lardy, Nicholas R. (2019). “The State Strikes Back: The End of Economic Reform in China?”, Peterson Institute of International Economics, Washington, DC.
•   Lavigne, Marie (1995). ”The Economics of Transition. From Socialist Economy to Market Economy”, Macmillan Press, Chatham, Kent.
•   Layard, Richard (2005).”Happiness. Lessons from a New Science”, Penguin Books, London.
•   Le Carré, John (2002).”Wierny ogrodnik”, Amber, Warszawa.
•   Le Carré, John (2007). ”Pieśń misji”, Amber, Warszawa.
•   Legrain, Philippe (2010). "Aftershock: Reshaping the World Economy After the Crisis", Little Brown, London.
•   Legrain, Philippe (2020). “Them and Us: How immigrants and locals can thrive together”, Oneworld, London.
•   Leibovich, Mark (2013). "This Town: Two Parties and a Funeral - Plus, Plenty of Valet Parking! - in America’s Gilded Capital", Blue Rider Press, New York.
•   Lenin, W. I. (1970). ”Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu”, Książka i Wiedza, Warszawa (www.marxists.org/polski/lenin/1916/imperializm/index.htm).
•   Lee, Kai-Fu (2018), „AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order”, Houghton – Mifflin – Harcourt, New York.
•   Lee, Kai-Fu (2019). „Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa”, ”Media Rodzina, Poznań.
•   Leszczyński, Adam (2020). „Ludowa historia Polski”, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
•   Lewis, Bernard (2002). "What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East”, Oxford University Press, New York.
•   Liberska, Barbara (2002). ”Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania” (red. Barbara Liberska), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
•   Lin, Justin Yifu (2004). ”Lessons of China’s Transition from a Planned to a Market Economy, „Distinguished Lectures Series”, No. 16, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/lin.pdf).
•   Lin, Justin Yifu (2012). "Demystifying the Chinese Economy", Cambridge University Press, Cambridge.
•   Lin, Justin Yifu (2012). „New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy”, The World Bank, Washington DC.
•   Lin, Yifu Justin (2013). "Against the Consensus. Reflections on the Great Recession", Cambridge University Press, New York.
•   Loewenstein, George, Daniel Read i Roy F. Baumeister (red.) (2003). "Time and Decision. Economic and Psychological Perspectives on Intertemporal Choice", Russell Sage Foundation, New York.
•   Lomborg, Bjørn (2001). ”The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World”, Cambridge University Press, Cambridge.
•   Lott, John R. i Kevin A. Hassett (2004). ”Is Newspaper Coverage of Economic Events Politically Biased?”, Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588453).
•   Lovell, Julia (2020). „Maoism: A Global History”, Vintage Books, New York.
•   Lucas, Robert E. (1988). ”On the Mechanics of Economic Development”, „Journal of Monetary Economics”, vol. 22, no. 1, s. 3-42.
•   Lucas, Robert E. (2004). "The Industrial Revolution: Past and Future", "2003 Annual Report Essay", The Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis
•   Łukaszewicz, Aleksander (2001), Grzegorz W. Kołodko (2001). „Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001, s. 235”, w: Recenzje i omówienia, „Ekonomista”, nr 6, s. 841-843.
•   Maçães, Bruno (2018). „Belt and Road: A Chinese World Order”, Hurts, London.
•   MacGregor, Neil (2010). "A history of the world in 100 objects", Allen Lane, London.
•   Maddison, Angus (2001). ”The World Economy: A Millennial Perspective”, OECD, Paris.
•   Maddison, Angus (2003). ”The World Economy: Historical Statistics”, OECD, Paris.
•   Maddison, Angus (2008). "The West and the Rest in the World Economy: Maddisonian nad Malthusian interpretations", "World Economics”, Vol. 9, No. 4, October-December (http://www.relooney.info/00_New_2733.pdf).
•   Malinowski, Grzegorz (2013). "Prowzrostowe przedziały nierówności w OECD", "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2 (27) – kwiecień-czerwiec, s. 26-39.
•   Malinowski, Grzegorz (2016). "Nierówności i wzrost gospodarczy: sojusznicy czy wrogowie", PWN, Warszawa.
•   Man, John (2004). ”Genghis Khan. Life, Death and Resurrection”, Bantam Books, London.
•   Marinov, Marin A and Svetla T Marinova (2021). “Covid-19 and International Business: Change of Era”, Routledge, London – New York.
•   Mao Tse-tung (1958). Drugie przemówienie na zjeździe KPCH, 17 maja (za: "Mao and Terror", World Future Fund (http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Quotes/maoterror.htm).
•   Marche, Stephen (2022), “The Next Civil War: Dispatches from American Future”, Avid Reader Press, New York.
•   Markiewicz, Władysław (2016). "Sto lat przeciw głupocie. Rozmowa z przyjaciółmi Pawłem Kozłowskim i Jerzym Słabickim", Universitas, Warszawa.
•   Marks, Karol i Fryderyk Engels (1962). ”Manifest komunistyczny”, w: Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa (www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf).
•   Marks, Nic, Saamah Abdallah, Andrew Simms i Sam Thompson (2006). ”The Happy Planet Index”, New Economics Foundation, London.
•   Matysiak, Andrzej (2015). "Podstawy teoretyczne i metodologiczne nowego pragmatyzmu", "Ekonomista", nr 2, s. 263-270.
•   Mau, Vladimir (2018). „Russia’s Economy in an Epoch of Turbulence: Crises and Lessons, Routledge, New York.
•   Mavrotas George i Shorrocks Anthony (2007). „Advancing Development: Core Themes in Global Economics”, Palgrave Macmillan, New York.
•   Mayor, Federico, Jerome Bindem, Jean-Yves Le Saux i Ragnar Gudmundsson (2004). ”Przyszłość świata”, Fundacja Studiów Edukacyjnych, Warszawa.
•   Mazowiecki, Tadeusz (2013). "Rok 1989 i lata następne", Prószyński i S-ka, Warszawa.
•   Mączyńska, Elżbieta (2016). "Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego", w: Maciej Bałtowski (red.) (2016). "Ekonomia przyszłości: wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Mączyńska, Elżbieta (red.) (2019). "Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Mączyńska, Elżbieta, Piotr Pysz (red.) (2020). “Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa. http://www.pte.pl/pliki/2/1/SGR_2020.pdf
•   McCallum, Jamie K. (2020). „Worked Over: How Round-the-Clock Work Is Killing the American Dream”, Basic Books, New York.
•   McCarthy, Cormick (2007). ”The Road”, Vintage International, New York.
•   McGregor, James (2012). "No Ancient Wisdom, No Followers: The Challenges of Chinese Authoritarian Capitalism", Prospecta Press, Westport, CT.
•   McLean, Bethany i Joe Nocera (2010). "All The Devils Are Here: The Hidden History of the Financial Crisis", Portfolio, New York.
•   Meadows Donella H., Jorgen Randers i Dennis Meadows (2004). ”The Limits to Growth: The 30-year Update”, Earthscan, London – Sterling, Va.
•   Mercier, Hugo i Dan Sperber (2017). „The Enigma of Reason: A New Theory of Human Understanding”, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
•   Mihályi, Péter and Szelenyi, Ivan (2020). “The Two Forms of Modern Capitalism: Liberal and Illiberal states. A Criticism of the Varieties of Capitalism Paradigm”, “Comparative Sociology”, 19: 155-175.
•   Milanovic, Branko (2011). “The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality”, Basic Books, New York.
•   Milanovic, Branko (2016). “Global Inequality for the Age of Globalization”, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England.
•   Milanovic, Branko (2019). “Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World”, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England.
•   Mishra, Pankaj (2012). "From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia", Farrar, Straus and Giroux, New York.
•   Miszewski, Maciej (2012). „Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
•   Miszewski, Maciej (2021). „Perspektywa globalna i jej implikacje w kontekście wielowymiarowego kryzysu społeczno-gospodarczego”, „Ekonomista”, Nr 5, s. 604-623.
•   Modzelewski, Karol (2014). "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca", Iskry, Warszawa.
•   Montaigne, Michel de (1975). ”Próby”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
•   Moody, Andrew (2017). “Prescient author now rules the roost”, “China Daily”, November 17, s. 20
•   Morawski, Witold (red.) (2012). "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
•   More, (Morus) Thomas (1993). ”Utopia”, Daimonion, Lublin.
•   Morris, Ian (2010). “Why the West Rules – for Now: The Patterns of History and What They Reveal about the Future”, Profile Books, London.
•   Mundell, Robert A. (1968). ”International Economics”, Macmillan, New York, zwłaszcza rozdział 12, ”A Theory of Optimum Currency Areas”, s. 117-186 (http://www.columbia.edu/~ram15/ie/ie-12.html).
•   Mundell, Robert A. (2000). ”The International Financial Architecture. The Euro Zone And Its Enlargement In Eastern Europe”, „Distinguished Lectures Series”, No. 1, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/mundell.pdf).
•   Mundell, Robert A. (2003). ”The International Monetary System and the Case for a World Currency”, No. 12, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/mundell2.pdf).
•   Neumann, Roderick P., Patricia L. Price (2018). “Contemporary Human Geography: Culture, Globalization, Landscape”, ??
•   Nisbett, Richard E. (2003). "The Geography of Thought. How Asians and Westerners Think Differently… and Why", Free Press, New York.
•   Nkrumah, Kwame (1965). “Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism”, Thomas Nelson & Sons, London (www.marxists.org/subject/africa/nkrumah/neo-colonialism/index.htm).
•   Norberg, Johan (2003). “In Defense of Global Capitalism”, Cato Institute, Washington, D.C.
•   North, Douglass C. (2005). “Understanding the Process of Economic Change”, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
•   Nowak-Far, Artur (2007). „Pakt stabilności i wzrostu”, C. H. Beck, Warszawa.
•   Nowrasteh, Alex (2020). “Wretched Refuse?”, Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York.
•   Nurse, Paul (2020). “What Is Life?”, David Fickling Books, Oxford.
•   Nurse, Paul (2020). “Czym jest życie? Biologia w pięciu krokach”, Wydawncitwo Marginesy, Warszawa.
•   Nuti, Domenico Mario (1986). “Hidden and Repressed Inflation in Soviet-Type Economies: Definitions, Measurements and Stabilization”, “Contributions to Political Economy”, Vol. 5, s. 37-82.
•   Nuti, Mario D. (1990). ”Crisis, Reform, and Stabilization in Central Eastern Europe: Prospects and Western Response”, w: La Grande Europa, la Nuova Europa: Opportunità e Rischi, „Monte dei Paschi di Siena”.
•   Nuti D. Mario (2011), “Types of socialism and capitalism“, teaching materials, La Sapienza University, Rome (mimeo).
•   Nuti, D. Mario (2018). “Kornai: Shortage versus Surplus Economies”, “Acta Oeconomica”, Vol. 68 (1), s. 85–98.
•   Nuti, D. Mario (2018). “The Rise and Fall of Socialism”, DOC Research Institute, Berlin (https://doc-research.org/2018/05/rise_and_fall_of_socialism/; access 09.05.2020).
•   Obbema, Fokke (2015). “China and the West: Hope and Fear in the Age of Asia”, I.B. Tauris, London – New York.
•   OECD (2005). “OECD Economic Surveys: China”, Vol. 13 (September), Organization for Economic Co-operation and Development, Paris (http://homepage.ntu.edu.tw/~lbh/ref/OECD/42.pdf).
•   O’Neill, Jim (2012). "The Growth Map. Economic Opportunity in the BRICs and Beyond", Portfolio / Penguin, London.
•   Obama, Barack (2007). ”Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance”, Crown Publishers, New York.
•   OECD (2011). "How’s Life” Measuring Well-Being", OECD Better Life Initiative, OECD, Paris.
•   Opara, Stefan (2009). “Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
•   Oreskes, Naomi, i Erik M. Conway (2010). "Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming", Bloomsbury, London.
•   Orłowski, Witold M. (2007). ”Wiek chaosu. Alternatywne dzieje XX wieku”, Open Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa.
•   Orłowski, Witold M. (2011). "Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale", Agora SA, Warszawa.
•   Orłowski, Witold M. (2015). "Czy Polska dogoni Niemcy?", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Ormerod, Paul (1997). “The Death of Economics”, John Wiley & Sons, Inc., New York.
•   Ostrovsky, Arkady (2015). "The Invention of Russia: The Journey from Gorbachev’s Freedom to Putin’s War", Atlantic.
•   Pach, Janina, Katarzyna Kowalska i Paulina Szyja (2016). "Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko", PWN, Warszawa.
•   Pajestka, Józef (1983). ”Prolegomena globalnej racjonalności człowieka”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
•   Pamuk, Orhan (2006). ”Śnieg”, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
•   Panek, Emil (2000). „Ekonomia matematyczna”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
•   Patey, Luke (2021). “How China Loses: The Pushback against Chinese Global Ambitions”, Oxford University Press, New York.
•   Parekh, Bhikhu (2013). “Is Islam a Threat to Europe’s Multicultural Democracies?”, w: Krzysztof Michalski (red.), “Religion in the New Europe”, Central European University Press, Budapest, s. 111-121.
•   Pei, Minxin (2016). ”China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay”, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London.
•   Perkins, John (2004). ”Confessions of an Economic Hit Man”, Berret-Koehler Publishers, San Francisco.
•   Phelps, Edmund S. (1972). ”Inflation Policy and Unemployment Theory”, W. W. Norton, New York.
•   Phelps, Edmund S. (2013). “Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change”, Princeton University Press, New York.
•   Phelps, Edmund, Raicho Bojilov, Hian Teck Hoon, Gylfi Zoega (2020). “Dynamism: The Values That Drive Innovation, Job Satisfaction, and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
•   Phillips, Alban W. (1958). ”The relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the United Kingdom 1861-1957”, „Economica”, vol. 25 (100), s. 283-299.
•   Phillipson, Nicholas (2010). "Adam Smith: An Enlightened Life", Yale University Press, New Haven.
•   Piasecki, Ryszard (2003). ”Rozwój gospodarczy a globalizacja”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
•   Pieterse, Jan Nederveen (2019). „Globalization and Culture”, Rowman & Littlefield, London.
•   Piątkowski, Marcin (red.) (2003). „Nowa gospodarka” a transformacja”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
•   Piątkowski, Marcin (2019). „Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarczego sukcesu”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
•   Piatkowski, Marcin (2018). „Europe's Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland”, Oxford University Press, Oxford – New York.
•   Picht, Georg (1981). ”Odwaga utopii”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
•   Pielke, Roger A. (2007). ”Gdy naukowcy upolityczniają naukę”, „Państwo i Rynek”, nr 1.
•   Pietrewicz, Jerzy Witold (2011). "Ochrona środowiska w warunkach globalizacji", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
•   Piketty, Thomas (2014). „Capital in the Twenty-First Century”, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London, England.
•   Platon, (1999). “Rzeczpospolita”, Politeia, Warszawa.
•   Plebaniak, Piotr (2020). “Chiny. Zrozumieć imperium”, Wydawnictwo Defence24, Warszawa.
•   Podkaminer, Leon (1993). “The Monetary Policy and Its Effects”, in: Leszek Zienkowski (ed.), “Polish Economy in 1990-1992”, ZBSE, Polish Academy of Sciences and Central Statistical Office, Warsaw.
•   Podkaminer, Leon (1992a). „Polityka pieniężna i jej efekty”, w: Leszek Zienkowski (rd.), „Gospodarka Polski w latach 1990-1992, Zakład Badań Społeczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 45-55.
•   Podkaminer, Leon (1992b). “Macroeconomic Policy for the Transitional Reforms in the Centrally-Planned Economies”, in: János M. Kovács and Marton Tardos (ed.), “Reform and Transformation in Eastern Europe: Soviet-type economics on the threshold of change”, Routledge, London and New York, p. 263-282.
•   Podkaminer, Leon (2017). „Czy globalizacja jest dobra, a nowy nacjonalizm zły”, „Rzeczpospolita”, 15 lutego, s. B12.
•   Podkaminer, Leon (2021). Gdyby nie Kołodko, „Przegląd”, Nr 11, 8 marzec, s. 41.
•   Pohorille, Maksymilian (1975). ”Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
•   Pohorille, Maksymilian (1978). „Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
•   Popov, Vladimir (2006). ”Shock Therapy Versus Gradualism Reconsidered: Lessons From Transition Economies After 15 Years Of Reforms”, „TIGER Working Paper Series”, No. 82, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/TWPNo82.pdf).
•   Popov, Vladimir (2011). "Strategija Ekonomiczeskogo Razwitija", Wysszaja Szkoła Ekonomiki, Moskwa.
•   Popov, Vladimir (2014), Mixed Fortunes: An Economic History of China, Russia, and the West, New York, Oxford University Press.
•   Porter-Szücs, Brian (2014). “Poland in the Modern World: Beyond Martyrdom”, Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex, UK.
•   Porter-Szücs, Brian (2021). “Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii”, Wydawnictwo Filtry, Warszawa.
•   Posner, Richard A. (2009). "A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression", Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
•   Postuła, Marta (2007). ”W tyglu naszych finansów. Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
•   Poznanski, Kazimierz (1996). ”Poland’s Protracted Transition. Institutional Change and Economic Growth”, Cambridge University Press, Cambridge.
•   Prescott, Edward C. (2006). ”Nobel Lecture: The Transformation of Macroeconomic Policy and Research”, „Journal of Political Economy”, vol. 114, issue 2, s. 203-235.
•   Prestowitz, Clyde (2010). "The Betrayal of American Prosperity: Free Market Delusions, America's Decline, and How We Must Compete in the Post-Dollar Era", Free Press, New York.
•   Putnam, Palmer C. (1954). ”Energy in the Future”, Macmillan, London.
•   Radden Keefe, Patrick (2022). “Do stay for tea”, “The New Yorker”, March 28, p. 74-79.
•   Rajan, Raghuram (2010). "Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy", Princeton University, Princeton and Oxford.
•   Randers, Jorgen (2012). "2052: A Global Forecast for the Next Forty Years", Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont.
•   Ratajczak, Marek (2012). “Finansyzacja gospodarki”, “Ekonomista”, nr 3, s. 281-302.
•   Reykowski, Janusz (2020). “Disenchantment with democracy A psychological perspective”, New York: Oxford University Press.
•   Reykowski, Janusz (2019). “Rozczarowanie demokracją. Perpsektywa psychologiczna”, Sopot: Smak Słowa.
•   Reymont, Władysław (1899). “Ziemia obiecana”, Gebethner i Wolff, Warszawa.
•   Reynolds, Andrew (2004). „Introduction”, w: Victor Erofeyev, “Life with an idiot”, Penguin Books, London.
•   Riabczuk, Mykoła (2007). ”Ukraina: zderzenie cywilizacji”, „Gazeta Wyborcza”, 11 kwietnia (http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34181,4047316.html).
•   Ricardo, David (1929). Zasady ekonomji politycznej i podatkowania, Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków.
•   Richta, Radovan (1971). Cywilizacja na rozdrożu", Książka i Wiedza, Warszawa.
•   Ridley, Matt (2010). "The Rational Optimist: How Prosperity Evolves", Harper-Collins, New York.
•   Rifkin, Jeremy (1995). “The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era”, Putman Book, New York.
•   Ringen, Stein (2016). “The Perfect Dictatorship: China in the 21st Century”, Hong Kong University Press, Hong Kong.
•   Rodrik, Dani (2005). ”Rethinking Growth Strategies”, w: WIDER Perspectives on Global Development, Palgrave Macmillan in association with the United Nations University – World Institute for Development Economics Research, Houndmills, Hampshire – New York, NY, s. 201-223.
•   Rodrik, Dani (2007). ”Let A Thousand Growth Models Bloom”, (http://www.project-syndicate.org/commentary/rodrik6).
•   Rodrik, Dani (2011). "The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy", W. W. Norton, New York and London.
•   Rodrik, Dani (2015). “Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal”, W. W. Norton & Company, New York
•   Rodrik, Dani (2015). “Economics Rules: Why Economics Works, When It Fails, and How To Tell The Difference”, Oxford University Press, Oxford.
•   Romer, Paul (1986).”Increasing Returns and Long-Run Growth”, „Journal of Political Economy”, vol. 94, no. 5, s. 1002-1037.
•   Rosati, Dariusz K. (1991). The Polish Road to Capitalism: A Critical Appraisal of the Balcerowicz Plan, “Thames Papers in Political Economy”, School of Social Sciences, Thames Polytechnic, London.
•   Rosling, Hans, Ola Rosling, Anna Rosling Ronnlund (2018), “Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and Why Things Are Better than You Think”, Flatiron Book, New York.
•   Rothkopf, David (2008). "Superclass. The Global Power Elite and the World They Are Making", Farrar, Straus and Giroux, New York.
•   Rothkopf, David (2010). "Superklasa. Kto rządzi światem?", Prószyński i S-ka, Warszawa.
•   Rothschild, Emma (2001). “Economic Sentiments: Adam Smith, Condorcet and the Enlightenment”, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001.
•   Roubini, Nouriel and Stephen Mihm (2010). “Crisis Economics. A Crash Course in the Future of Finance”, The Penguin Press, New York.
•   Roubini, Nouriel i Stephen Mihm, „Ekonomia kryzysu”, Oficyna WoltersKluwer, Warszawa 2011.
•   Rushdie, Salman (1992). ”Szatańskie wersety”, Rebis, Poznań.
•   Rzeczpospolita (1989). ”Zarys programu gospodarczego rządu”, „Rzeczpospolita”, 22 października.
•   Sachs, Jeffrey D. (2006). ”Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Sadowski, Zdzisław (2011). "Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
•   Sagan, Carl (1978). ”The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence”, Ballantine Books, New York.
•   Saleci, Renata (2010). "Choice", Profile, London.
•   Saunders, Doug (2012). “The Myth of the Muslim Tide: Do Immigrants Threaten the West? ”, Vintage Books, New York.
•   Sater, David (1998). ”The Rise of the Russian Criminal State”, „Prism” (Jamestown Foundation, Washington, D.C.), wrzesień.
•   Schelling, Thomas C. (1984). "Choice and Consequence. Perspectives of an Errant Economist", Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London.
•   Schulz, Kathryn (2010). "Being Wrong: Adventures in the Margin of Error", Ecco – Harper-Collins, New York.
•   Schumpeter, Joseph A. (2009). "Capitalism, Socialism and Democracy", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Schwab, Klaus, Peter Vanham (2021). „Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet”, Wiley. Hoboken, New Jersay.
•   Seabrook, John (2007). ”Swing for Apocalypse”, „The New Yorker”, 27 sierpnia.
•   Seck, Diery (2020). “Financing Africa’s Development: Paths to Sustainable Economic Growth”, Springer, Cham, Switzerland.
•   Sedlacek, Tomas (2012). "Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgameszaa do Wall Street", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
•   Sen, Amartya (2000). ”Development as Freedom”, Alfred A. Knopf, New York.
•   Seroczyńska, Małgorzata (2004). "Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze", Univeristas, Warszawa.
•   Shambaugh, David (2016). "China’s Future", Polity Press, Cambridge, UK-Malden, MD.
•   Sharma, Ruchir (2012). "Breakout Nations. In Pursuit of the Next Economic Miracles", W. W. Norton & Company, New York.
•   Shaxson, Nicholas (2012). „Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking and Tax Havens”, St. Martin Press, New York.
•   Shepard, Walter J. (1935). Democracy in Transition, “American Political Science Review”, 29.
•   Shermer, Michael (1993). ”The Chaos of History: On a Chaotic Model that Represents the Role of Contingency and Necessity in Historical Sequences, „Nonlinear Science”, vol. 2, no. 4, s. 1-13.
•   Shermer, Michael (1997). ”Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstitions, and Other Confusions of Our Time”, W. H. Freeman, New York.
•   Simon, Hermann (2009)."Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of Unknown World Market Leaders", Springer, Dordrecht-Heilderbereg-London-New York.
•   Skidelsky, Robert (2009). “Keynes: The Return of the Master”, Perseus Books, New York.
•   Skidelsky, Robert (2020). “What’s Wrong with Economics? A Primer for the Perplexed”, Yale University Press, New Haven and London.
•   Slezkine, Yuri (2017). “The House of Government: A Saga of the Russian Revolution”, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
•   Sloman, Steven i Philip Fernbach (2017). “The Knowledge Illusion. Why We Never Think Alone”, Riverhead Books, New York.
•   Smith, Adam (1954). ”Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007).
•   Smith, Adam (1989). "Teoria uczuć moralnych", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
•   Smith, Adam (2007). "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Smith, Vernon L. (2000). "Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics", Cambridge University Press, Cambridge, UK.
•   Snyder,Timothy (2018). “The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America”, Tim Dugan Book, New York
•   Sobczak, Tomasz (2012). "Ekonomiści czytani, ale nie słuchani", Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
•   Sopoćko, Andrzej (2015). "Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej", PWN, Warszawa
•   Spence, Michael (2011). "The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World", Farrar, Straus and Giroux, New York.
•   Staniszkis, Jadwiga (2003). ”Władza globalizacji”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
•   Steger, Manfred B. (2002). ”Globalism. The New Market Ideology”, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham – Boulder – New York – Oxford.
•   Stiglitz, Joesph E. i Linda J. Bilmes (2008). "The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict", W. W. Norton & Company, New York.
•   Stiglitz, Joseph E. (2004). ” Globalizacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Stiglitz, Joseph E. (2007). ”Making Globalization Work”, W. W. Norton & Company, New York – London.
•   Stiglitz, Joseph E. (2010). "Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy", W. W. Norton & Company, New York.
•   Stiglitz, Joseph E. (2016). "Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Growth and Shared Prosperity", W. W. Norton & Company, New York – London.
•   Stiglitz, Joseph E. (2019). “People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent”, W.W. Norton, New York – London.
•   Stipp, David (2010). "The Youth Pill: Scientists at the Brink of an Anti-Ageing Revolution", Current, New York.
•   Subramanian, Arvind i Martin Kessler (2012). "The Renminbi Bloc Is Here: Asia Down, Rest of the World to Go?", "Working Paper", 12-19, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC, October (http://www.iie.com/publications/interstitial.cfm?ResearchID=2241).
•   Suchodolski, Bogdan (1981). ”Wstęp”, w: Georg Picht, „Odwaga utopii”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
•   Sumner, Andrew (2012). "Where the World’s Poor Live? A New Update", IDS Working Paper, Volume 2012, No 303, Institute of Development Studies, Brighton (June) (http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp393.pdf).
•   Sunkara, Bhaskar (2019). “The Socialist Manifesto. By”, Basic Books. (socjalizm)
•   Suskind, Ron (2011). "Confidence Men. Wall Street, Washington, and the Education of a President", Harper, New York.
•   Sutcliffe, Bob (2007). ”Postscript to the article „World Inequality and Globalization” („Oxford Review of Economic Policy”, Spring 2004), April (http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/PSBSutcliffe.pdf)
•   Suzman, James (2021). “Work: A Deep History, from the Stone Age to the Age of Robots”, Penguin Press, New York.
•   Szewczak, Janusz (2011). "Zielona wyspa czy ruchome piaski. Prawda o polskiej gospodarce", Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
•   Sztompka, Piotr (2007). "Zaufanie. Fundament społeczeństwa", Wydawnictwo Znak, Kraków.
•   Sztompka, Piotr (2016). "Kapitał społeczny", Wydawnictwo Znak, Kraków.
•   Sztompka, Piotr (2019). „O pojęciu kultury raz jeszcze”, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (232), s. 7-23.
•   Sztompka, Piotr (2021), „Zaufanie i ryzyko w czasach zarazy”, „Nauka”, Nr 1, s. 1-12.
•   Szumowski, Władysław (2005). "Filozofia medycyny", Daimonion.
•   Szymański, Władysław (2004). „Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji”, Difin, Warszawa.
•   Szymański, Władysław (2007). „Czy globalizacja musi być irracjonalna? ”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
•   Szymański, Władysław (2011). "Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej?", Difin, Warszawa.
•   Szymański, Władysław (2019). „Era autodestrukcji. Świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń”, Difin, Warszawa.
•   Szymborska, Wisława (2002). ”Chwila”, Znak, Kraków.
•   Talbott, Strobe (2009). "The Great Experiment. The Story of Ancient Empires, Modern States, and The Quest for a Global Nation", Simon & Schuster, New York - London - Toronto - Sydney 2008.
•   Taleb, Nassim Nicholas (2004). ”Fooled by Randomness. The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets”, Thomson – Texere, New York.
•   Tanzi, Vito (2011). "Government versus Markets. The Changing Economic Role of the State", Cambridge University Press, New York.
•   Tanzi, Vito (2013). "Dollars, Euros, and Debts. How We Got into the Fiscal Crisis and How We Get Out of It", Palgrave Macmillan, New York.
•   Tanzi, Vito i Ludger Schuknecht (1995). "The Growth of Government and the Reform of the State in Industrial Countries", "IMF Working Papers", 95/130, Washington, DC
•   Targowski, Andrzej (1971). ”Informatyka klucz do dobrobytu”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
•   Thaler, Richard H. (2016). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics”, W. W. Norton Company, New York
•   Thaler, Richard H., Cass R. Sunstein (2009). "Nudge: Improving Decissions About Health, Wealth, and Happiness", Penguin Books, London.
•   The New Press (2000). ”Global Capitalism” (red. Will Hutton i Anthony Giddens), The New Press, New York.
•   Therborn, Goran (2013). "The Killing Fields of Inequality", Polity Press, Cambridge, UK.
•   Therborn, Goran (2015). "Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć", PWN, Warszawa.
•   Thornhill, Randy i Corey L. Fincher (2007). ”What is the relevance of attachment and life history to political values?”, „Evolution and Human Behavior”, vol. 28, issue 4, s. 215-222.
•   Thurman, Chris (1998). ”Kłamstwa, w które wierzymy”, Wydawnictwo „Akuracik”, Warszawa.
•   Thurow, Lester (1999). ”Przyszłość kapitalizmu”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
•   Tinbergen, Jan (1956). “Economic Policy: Principles and Design”, North Holland Publishing Company, Amsterdam.
•   Tirole, Jean (2017). “Economics of the Common Good”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
•   Tomkiewicz, Jacek (2005). ”Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach posocjalistycznych”, w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy (red. Jacek Tomkiewicz), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 113-144.
•   Tomkiewicz, Jacek (2017). „Czy jesteśmy skazani na nowy nacjonalizm?”, „Rzeczpospolita”, 17 lutego, s. B9.
•   Tomkiewicz, Jacek (2017). „Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Tooze, Adam (2021). “Shutdown: How Covid Shook the World's Economy”, Penguin Publishing Group
•   Torben, Iversen and David Soskice (2019). “Democracy and Prosperity: Reinventing Capitalism through a Turbulent Century”, Princeton University Press, Princeton, NJ
•   Tratner, Michael (2021). “Love and Money”, Routledge, London and New York.
•   Turner, Adair (2012). "Securitisation, Shadow Banking, and the Value of Financial Innovation", "The Rostov Lecture on International Affairs", School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins University, Washington, DC, 19th April (http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/speeches/0419-at.pdf).
•   Twarowska, Sylwia (2016). "Nowy Pragmatyzm jako fundament polityki rozwoju społeczno-gospodarczego", "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2 (39), s. 39-45.
•   Twarowska, Sylwia (2017). "Pragmatyzm wygra a nacjonalizmem", „Rzeczpospolita”, 7 kwietnia, s. B9.
•   Uhlig, Helmut (1986). „Die Seidenstrasse. Antike Weltkultur zwischen China und Rom”, Lübbe, Bergisch Gladbach.
•   UN (2007). ”Development Goals Report 2007. Statistical Annex”, United Nations, New York. Zob. też stosowne dane dostępne pod linkiem http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/UNSD%20MDG%20Report%202006%20Statistical%20Annex%20r15.pdf).
•   UN (2003).”Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. Definitions, Rationale, Concepts, and Sources”, United Nations, New York (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookEnglish.pdf).
•   UN (2004). "World Population to 2300", United Nations, New York (http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf).
•   UN (2010) "World Population Prospects: The 2010 Revision ", United Nations, New York.
•   UN (2011). "The Millennium Development Goals Report 2011", United Nations, New York.
•   UN (2012a). "Ageing in the 21st Century: A Celebration and a Challenge", United Nations Population Fund and HelpAge International, New York (http://www.unfpa.org/public/op/edit/home/publications/pid/11584).
•   UN (2012b). "Inclusive Wealth Report 2012. Measuring progress toward sustainability", UNU IHDP and UNEP, Cambridge University Press, New York (www.ihdp.unu.edu/article/iwr).
•   UNDP (2011). "Human Development Report 2011: Sustainability and Equity - A Better Future for All", United Nations Development Programme (UNDP), New York.
•   US Congress (2007). ”Crude Oil: Uncertainty about Future Oil Supply Makes It Important to Develop a Strategy for Addressing a Peak and Decline in Oil Production”, US Government Accountability Office, US Congress (GAO-07-283), luty. http://www.gao.gov/new.items/d07283.pdf).
•   Varoufakis, Yanis (2015). "The Global Minotaur: America, Europe and the Future of the Global Economy", Zed Books, London.
•   Varoufakis, Yanis (2015). "Globalny Minotaur. Ameryka, Europa I przyszłość światowej gospodarki", PWN, Warszawa.
•   Vito, Tanzi, Ke-young Chu i Sanjeev Gupta (red.) (1999). ”Economic Policy and Equity”, International Monetary Fund, Washington, D.C.
•   Vogel, Ezra (2013). “Deng Xiaoping and the Transformation of China”, The Belknap Press for Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London
•   Vohra, Ranbir (1999). "China's Path to Modernization: A Historical Review from 1800 to the Present", Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
•   Wallace-Wells, David (2019), „The Uninhabitable Earth: Life After Warming”, Tim Duggan Book, New York.
•   Walicki, Andrzej (1991). “From Stalinism to Post-Communist Pluralism: The Case of Poland”, “New Left Review”, I/185 (January-February)
•   Walicki, Andrzej (1995). “Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia”, Stanford University Press, Stanford.
•   Walicki, Andrzej (2013). "Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii", Universitas – Polska Akademia Nauk, Kraków.
•   Wapshott, Nicholas (2013). "Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
•   Watts, Edward J. (2018), “Mortal Republic: How Rome Fell into Tyranny”, Basic Books, New York.
•   Weber, Max (1994). “Etyka protestancka a duch kapitalizmu”, Wydawnictwo „Test”, Lublin.
•   Weber, Isabella M. (2021). “How China Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate” Routledge, Abigdon, Oxon.
•   Weber, Max (2002). "The Protestants Ethic and the Spirit of Capitalism”, Penguin Books, New York and London (first published in 1905).
•   Wedel, Janine R. (1998). ”The Harvard Boys Do Russia”, „The Nation”, June 1st, s. 11-16.
•   Wedel, Janine R. (1998). ”Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998”, St. Martin’s Press, New York.
•   Wheen, Francis (2004). "How Mumbo Jumbo Conquered the World. A Short History of Modern Delusions", Public Affairs, New York.
•   Wheen, Francis (2006). ”Jak brednie podbiły świat”, Muza, Warszawa.
•   White, Adrian (2007). ”World Map of Happiness”, „Psych Talk”, March.
•   WHO (2007). ”The world health report 2007. A safer future: global public health security in the 21st century”, World Health Organization, WHO Press, Geneva (http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf).
•   Wiatr, Jerzy J. (1999). “Socjologia wielkiej przemiany”, Krajowa Agencja Promocyjna, Warszawa.
•   Wiatr, Jerzy J. (2019). „New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st Century”, Verlag Barbara Budrich, Opladen – Berlin – Toronto.
•   Wiatr, Jerzy J. (2021). “Political Leadership: Between Democracy and Authoritarianism”, Verlag Barbara Budrich, Opladen – Berlin – Toronto.
•   WIDER (2005). ”WIDER Perspectives on Global Development”, Palgrave Macmillan in association with the United Nations University – World Institute for Development Economics Research, Houndmills, Hampshire – New York, NY.
•   Wiktor, Zbigniew i Mieczysław Rakowski (2012). "Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
•   Wilkin, Jerzy (2016). “Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
•   Wilkin, Jerzy, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko (2019). „Równowaga instytucjonalna – fundament równowagi gospodarcze”, „Ekonomista”, Nr 6, s. 659-679.
•   Wilkinson, Richard and Kate Picket (2009). "The Spirit Level – why more equal societies almost always do better", Penguin, London.
•   Wilkinson, Richard and Kate Picket (2011). "Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej", Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
•   Williamson, John (2005 ). ”Differing Interpretations of the Washington Consensus”, „Distinguished Lectures Series”, No. 17, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/williamson.pdf).
•   Witkowski, Tomasz (2002). ”Psychologia kłamstwa. Motywy, strategie, narzędzia”, Unus, Wałbrzych.
•   Wnuk-Lipiński, Edmund (2004). ”Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe”, Wydawnictwo ZNAK – Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków.
•   Wolf, Martin (2004). ”Why Globalization Works”, Yale University Press, New Haven and London.
•   Wolf, Martin (2014). "The Shifts and the Shocks", Allen Lane, London.
•   World Bank (1977). ”The State in a Changing World”, Published for the World Bank by Oxford University Press, Washington, D.C.
•   World Bank (2002). ”Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy”, World Bank, Washington, D.C.
•   World Bank (2006).”Development and the Next Generation. World Development Report 2007”, The World Bank, Washington, D.C.
•   World Bank (2020), “Trading for Development in the Age of Global Values Chains. World Development Report 2007”, The World Bank, Washington, D.C.
•   Woźniak, Michał Gabriel (2004). ”Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
•   Woźniak, Michał G. (2011). "Gospodarka Polski 1990-2011”. Tom 1, „Transformacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Woźniak, Michał G. (2012). „Gospodarka Polski 1990–2011”. Tom 2, „Modernizacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Woźniak, Michał G. (2013). „Gospodarka Polski 1990–2011”. Tom 3, „Droga do spójności społeczno-ekonomicznej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•   Xi Jinping (2017). “China's socialist democracy the most effective”, “Xinhua reports on President Xi's report at the 19th Party Congress this morning”, Xinhua, October 18th .
•   Xinzhen, Lan (2017). “Setting the Course”, “China Today”, November, s. 22-25.
•   Yun-han Chu and Yongnian Zheng (2021). “The Decline of the Western-Centric World and the Emerging New Global Order”, Routledge, London and New York.
•   Zacher, Lech W. (2003). ”Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata”, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.
•   Zacher, Lech W. (2006). ”Gry o przyszłe światy”, Polska Akademia Nauk – Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
•   Zacher, Lech W. (2007). ”Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy”, C. H. Beck, Warszawa.
•   Zakaria, Fareed (2009). "The Post-American World", W. W. Norton & Company, New York.
•   Zelizer, Viviana A. (2011). "Economic Lives. How Culture Shapes the Economy", Princeton University Press, Princeton & Oxford.
•   Zhang, Hui (2017). “The 19th CPC National Congress Draws Blueprint for National Development”, “China Today”, November, s. 18-27.
•   Zhang, Wei-Bin (2005). "Economic Growth Theory. Capital, Knowledge, and Economic Structures", Ashgate, Aldershot-Burlington, VT.
•   Zuckoff, Mitchell [2006]. Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend, Random House, New York.