FaceBook

Home | About the author | Site map

Bibliography

 

pdf-logo

Download in pdf

Grzegorz W. Kołodko
www.kolodko.net

 

Truth, Errors and Lies. Politics and Economics in a Volatile World

&

Whither the World: Political Economy of the Future

(Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości)

 

  • Acemoglu, Daron i James A. Robinson (2012). "Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", Crown Business, New York.

  • Adamczyk, Wacław (red.) (2006). ”Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

  • Ahuja, Ashvin, Nigel Chalk, Malhar Nabar, Papa N’Diaye i Nathan Porter (2012). "An End to China’s Imbalances?", "IMF Working Paper", WP/12/100, International Monetary Fund, Washington, DC, April (http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12100.pdf).

  • Akaiev, A.A., I.E. Anufriyev, B.A. Akaieva (2013). “Avangardniye strany mira w XXI viekie v usloviyakh konwergentnogo razwitiya. Dolgosroczniye prognorizovaniye ekonomicheskogo rosta”, URSS, Moscow.

  • Antas, Jolanta (2000), „O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

  • Åslund, Andres (1995). ”How Russia Became a Market Economy”, The Brookings Institution, Washington, D.C.

  • Atkinson, Robert D. i Stephen J. Ezell (2012). "Innovation Economics: The Race for Global Advantage", Yale University Press, New Haven, CT.

  • Attali, Jaques (2010). "Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem?", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

  • Attali,  Jacques (1992). ”1492”, Czytelnik, Warszawa.

  • Bacci, Massimo Livi (2006). ”A Concise History of World Population”, Blackwell Publishing, Oxford, UK – Cambridge, Mass.

  • Basu, Parikshit K. (2002). ”Financial Globalisation and National Economic Sustainability”, „Global Economy Quarterly”, vol. 3, no. 2, p. 145-162.

  • Bauman, Zygmunt (2004).”Życie na przemiał”, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

  • Bauman, Zygmunt (2007). ”Szanse etyki w zglobalizowanym świecie”, Wydawnictwo Znak, Kraków.

  • Bąk, Monika (2006). ”Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

  • Berend Ivan T. (2009). "From the Soviet Bloc to the European Union. The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973", Cambridge University Press, Cambridge, UK.

  • Berend, Ivan T. (2003). ”History Derailed: Central and Eastern Europe in the ‘Long’ 19th Century”, University of California Press, Berkeley – Los Angeles.

  • Berend, Ivan T. (2006).”An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-faire to Globalization”, Cambridge University Press, Cambridge, U.K.

  • Berend, Ivan T. (2011). "Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

  • Berg, Andrew G. i Jonathan D. Ostry (2011). "Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?", "IMF Staff Discussion Note", SDN/11/08, International Monetary Fund, Washington, DC, April 8 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf).

  • Bernanke, Ben S. (2006).”Global Economic Integration: What’s New and What’s Not? ”, The Federal Reserve Bank of Kansas City’s Thirtieth Annual Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming, August 25, (www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2006/20060825/default.htm).

  • Bhagwati, Jagdish (2004).”In Defense of Globalization”, Oxford University Press, New York.

  • "Biologia molekularna w internecie”. Podręcznik, (2007) (http://zguw.ibb.waw.pl/~knbm/bmwi/podrek/pod_main.html).

  • Blanchard, Olivier (1997). ”The Economics of Post-Communist Transition”, Oxford University Press, New York.

  • Blanchard, Olivier (2012). "Global Economy: Some Bad News and Some Hope", "iMFdirect. The International Monetary Fund’s global economy forum", Washington, DC, October 8, 2012 (http://blog-imfdirect.imf.org/2012/10/08/global-economy-some-bad-news-and-some-hope/)

  • Bok, Derek (2010)."The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well Being", Princeton University Press, Princeton, NJ.

  • Bolesta ,Andrzej (2006). ”Chiny w okresie transformacji. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

  • Boston Consulting (2012). "The Connected World. The Internet Economy In the G-20. The 4.2 Trillion Growth Opportunity", Boston Consulting Group, Boston (https://www.bcgperspectives.com/Images/Internet_Economy_G20_tcm80-100409.pdf).

  • Boulainvilliers, Henri de (1727). ”Historie de l'ancien gouvernement de la France avec XIV Lettres Historiques sur les Parlamanets ou Etats Generaux”, Haga.

  • Bowden, Elbert V. i Judith H. Bowden (2002).”Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku” (współautorzy części polskiej, p. 614-739: Mieczysław Kabaj, Tadeusz Kowalik, Adam Noga i Jerzy Wilkin), Fundacja Innowacja, Warszawa.

  • Bratsberg ,Bernt, Knut Roed, Oddbjorn Raaum, Robin Naylor, Markus Jantti, Tor Eriksson, Eva Osterbacka i Anders Bjorklund (2006). ”American Exceptionalism in a New Light”, Institute for the Study of Labour, Bonn.

  • Bratsberg ,Bernt, Knut Roed, Oddbjorn Raaum, Robin Naylor, Markus Jantti, Tor Eriksson, Eva Osterbacka i Anders Bjorklund (2006).”Non-linearities in Inter-generational Earnings Mobility”, Royal Economics Society, London.

  • Bremmer, Ian (2010). "The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations?", Portfolio, New York.

  • Brus, Włodzimierz i Kazimierz Łaski (1992). ”Od Marksa do rynku”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  • Brzezinski, Zbigniew (2007).  ”Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower”, Basic Books, New York.

  • Buck, Tobias (2007).”Unia jest 20 lat w tyle za USA”, „Financial Times”, 6 marca (edycja polska on-line).

  • Cable, Vincent (1999). ”Globalization and Global Governance”, Chatham House Papers,  Royal Institute of International Affairs, London.

  • Cassidy, John (2009). "How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities", Farrar, Straus and Giroux, New York.

  • Cassidy, John (2010). "What Good Is Wall Street?", "The New Yorker", November 29.

  • Cassidy, John (2011). "Prophet Motive. The economies of the Arab world lag behind the West. Is Islam to blame?", "The New Yorker", February 28.

  • Cha, Victor (2012). "The Impossible State. North Korea, Past and Future", Ecco – HarperCollins Publishers, New York.

  • Chang, Jung i John Halliday (2005). ”Mao. The Unknown Story”, Jonathan Cape, London.

   Chołaj, Henryk (1998). “Transformacja systemowa w Polsce – szkice teoretyczne”, UMCS, Lublin.

  • Chołaj, Henryk (2003).”Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie”, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.

  • Chołaj, Henryk (2011). "Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

  • Christopher Andrew i Mitrokhin Vasili (2005),  “The World Was Going Our Way. The KGB and the Battle for the Third World, Basic Books, New York.

  • CIA (2004). ”Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. Based on consultations with nongovernmental experts around the world”, National Intelligence Council (NIC), Washington, D.C., November (www.foia.cia.gov/2020/2020.pdf).

  • CIA (2007). ”The World Factbook 2008, Central Intelligence Agency”, Washington, D.C., (www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/xx.html#Econ).

  • Coates, Joseph F. i Jennifer Jarratt (1989). ”What Futurists Believe”, World Future Society, Bethesda, Maryland.

  • Collier, Paul (2007). ”The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It”,  Oxford University Press, Oxford – New York.

  • Cowley, Robert (2001).”What If? Eminent Historians Imagine What Might Have Been”, Putnam, New York.

  • Coyle, Diane (1997). "The Weightless World. Strategies for Managing the Digital Economy", Capstone, Oxford.

  • Crace, Jim (2007).”The Pesthouse”, Picador, London.

  • Czarny, Bogusław (2004). ”Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

  • Dale, Gareth (2010). "Karl Polanyi. The Limits of the Market", Polity Press, Cambridge, UK.

  • Dasgupta, Dipak, Marc Uzan i Dominic Wilson (red.) (2001).”Capital Flows Without Crisis? Reconciling Capital Mobility and Economic Stability” , Routledge, London – New York.

  • Deloitte (2012). "Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę. Raport", Deloitte, Warszawa (http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/branze/tmt/23becd31afd98310VgnVCM1000001956f00aRCRD.htm).

  • Doliński, Dariusz (2001).  ”Cała prawda o kłamstwie”, „Charaktery”, styczeń (January).

  • Durand, John D. (1974). ”Historical Estimates of World Population: An Evaluation”, University of Pennsylvania, Population Studies Center, Philadelphia (http://www.indianngos.com/issue/population/statistics/statistics9.htm).

  • Eagleton, Terry (2011). "Why Marx Was Right", Yale University Press, New Haven & London.

  • Easterly, William (2002). ”The Elusive Quest for Growth. Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics”, MIT Press, Cambridge, Mass. – London.

  • Easterly, William (2006). ”White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good”, The Penguin Press, New York.

  • Economist (2004).”The challenger”, „The Economist”, December 11th..

  • Economist (2005).”Caught in the middle, as usual”, “The Economist”, November 12th.

  • Economist (2007).”A world of connections. A special report on telecoms”, „The Economist”, April 28th.

  • Economist (2007).”Fit at 50? A special report on the European Union”, „The Economist”, March 17th.

  • Economist (2007).”Latin America and the United States. Spring Break”, „The Economist”, March 3rd.

  • Economist (2010a). "A special Report on managing information", "The Economist", March 27th.

  • Economist (2010b). "Parallel economies What the North and South Koreans can learn from the reunification of Germany", "The Economist", December 29th.

  • Economist (2012a). "The visible hand", "The Economist", January 21st.

  • Economist (2012b). "Bombing Iran", "The Economist", February 25th.

  • Economist (2012c). "A third industrial revolution", "The Economist", April 21st.

  • Economist (2012d). "The attraction of solitude", "The Economist", August 25th.

  • Economist (2012e)."Arrested development. America and Europe are relying on private firms in the global R&D race", "The Economist”, August 25th.

  • Economist (2012f). "Teenage angst", "The Economist", August 25th.

  • Economist (2012g). "For richer, for poorer. Special Report World Economy", "The Economist”, October 13th.

  • Edgerton, David (2006). ”The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900”, Profile Books, London.

  • Ekman, Paul (1985). ”Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Marriage and Politics”, Norton, New York.

  • Estrin, Saul, Kolodko Grzegorz W. i Uvalic Milica (red.) (2007).”Transition and Beyond” , Palgrave Macmillan, New York.

  • Faulkner, William (1951). ”Requiem for a Nun”, Vintage Books, Westminster, Maryland  (wyd. pol. “Requiem dla zakonnicy”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980).

  • Fiedor, Bogusław i Karol Kociszewski (red.) (2010 ). "Ekonomia rozwoju”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

  • Flejterski, Stanisław i Piotr T. Wahl (2003). ”Ekonomia globalna. Synteza”, Difin, Warszawa.

  • Frank, Robert H. (2007). "Falling Behind: How Rising Inequality Harms the Middle Class", University of California Press, Berkeley.

  • Freedman, David. H. (2010). "Wrong: Why Experts Keep Failing Us – And How to Know When Not to Trust Them", Little, Brown and Company, New York-Boston-London.

  • Freedom House (2010). "Freedom in the World 2010: Global Erosion of Freedom", Freedom House, Washington, DC.

  • Frieden, Jeffry (2006). ”Will Global Capitalism Fall Again?”, „Bruegel Essay and Lecture Series”, June.

  • Friedman, Thomas L. (2006). ”Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku”, Wydawnictwo Rebis, Warszawa.

  • Fukuyama, Francis (1998)., ”Koniec historii”, Rytm, Warszawa.

  • Fukuyama, Francis (2004). ”Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, Wydawnictwo Znak, Kraków.

  • Fukuyama, Francis (2004). ”State-Building. Governance and World Order in the 21st Century”, Cornell University Press, Ithaca, NY.

  • Fukuyama, Francis (2006). ”America at the Crossroads. Democracy, Power and the Neoconservative Legacy”, Yale University Press, New Haven and London.

  • Fukuyama, Francis (2011). "The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution", Farrar, Straus and Giroux, New York.

  • Galbraith, John Kenneth (1958).”The Affluent Society”, Houghton Mifflin, Boston.

  • Getz, Isaac i Alan G. Robinson (2003). ”Innovate or Die: Is that a Fact? ”, „Creativity and Innovation Management”, vol. 12, September, p. 130-136.

  • Ghemawat, Pankaj (2011). "World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It", Harvard Business Review Press, Cambridge, Mass.

  • Głąbiński, Stanisław (2006).”Wiek XXI. Jaki będzie i co nam przyniesie”, Wydawnictwo  Placet, Warszawa.

  • Główczyk Jan, (2003). ”Szalbierczy urok transformacji”, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.

  • Goban-Klas, Tomasz (2004). ”Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  • Goldin, Ian, Geoffrey Cameron, and Meera Balarajan (2011). "Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future", Princeton University Press, Princeton.

  • Gołata, Krzysztof (1999). ”Drugi plan Balcerowicza”, „Wprost”, nr 17 (http://www.wprost.pl/ar/?O=3843&C=57).

  • Gombri, E. H. (2008). "A Little History of the World", Yale University Press, New Haven and London.

  • Gopnik, Adam (2010). "Market Man. What did Adam Smith really believe?", "The New Yorker", October 18.

  • Graham, Carol (2009)."Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires", Oxford University Press, Oxford.

  • Gwiazdowski, Robert (2006).”Stiglitz: fałszywy prorok”,  „Forbes”, polskie wydanie, grudzień (December).

  • Haberler, Gottfried (1974).”Economic Growth and Stability: An Analysis of Economic Change and Policies”, Nash Publishing, Los Angeles.

  • Haberler, Gottfried (1985). ”The Problem of Stagflation: Reflection on the Microfoundation of Macroeconomic Theory and Policy”, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C.,.

  • Halper, Stefan (2010). "The Beijing Consensus: How China's Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century", Basic Books, New York.

  • Hancock, Graham (2004).”Lords of Poverty”, Camerapix Publishers International, Nairobi.

  • Hann, Chris i Keith Hart (2011). "Economic Anthropology. History, Ethnography, Critique", Polity Press, Malden, MA.

  • Harvey, David (2005). ”A Brief History of Neoliberalism”, Oxford University Press, Oxford – New York.

  • Hatemi, Peter K. and Rose McDermott (2012). "The Genetics of Politics: Discovery, Challenges and Progress", "Trends in Genetics", Volume 28, Issue 9 (September).

  • Hawking, Stephen i Leonard Mlodinow (2005). ”A Briefer History of Time”, Bantam Books, New York.

  • Hawksley, Humphrey (2009). "Democracy Kills: What’s So Good About the Vote?", Macmillan, London.

  • Helperin, Morton H., Jospeh T. Siegle i Michael M. Weinstein (2005). "The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace", Routledge, New York.

  • Helpman, Elhanan (2004). "The Mystery of Economic Growth", Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

  • Helpman, Elhanan (2004). ”The Mystery of Economic Growth”, Harvard University Press, Cambridge, Mass . – London.

  • Hirshleifer Jack, (1987).  ”Economic Behaviour in Adversity”, Wheatsheaf Books, Brighton.

  • Hołub, Adam (2006). ”Radykalizm polityczny – zagrożenia dla globalizacji”, „Transformacje”, nr 1-4 (47-50), p. 367-375.

  • Huntington, Samuel P. (2005). ”Zderzenie cywilizacji”, Muza, Warszawa.

  • Huxley, Aldous (1952). "The Devils of Loudun", Chatto and Windus, London.

  • Hwang, Eui-Gak (1993). "The Korean economies: A comparison of North and South", Clarendon Press, Oxford.

  • IMF (2000). ”World Economic Outlook. Asset Prices and the Business Cycle”, International Monetary Fund, Washington, D.C., May.

  • IMF (2007). ”Financial Globalization. The Impact on Trade, Policy, Labor, and Capital Flows”, International Monetary Fund, Washington, D.C., April.

  • IMF (2007). ”World Economic Outlook. Spillovers and Cycles in the Global Economy”, International Monetary Fund, Washington, D.C., April .

  • IMF (2012). "World Economic Outlook. Coping with High Debt and Sluggish Growth", International Monetary Fund, Washington, DC, October.

  • Isaacson, Walter (2007). ”Einstein: His Life and Universe”, Simon & Schuster, New York.

  • Island Press (2005).”Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends”, Chicago (http://www.millenniumassessment.org/en/Condition.aspx).

  • Island Press (2005).”Ecosystems and Human Well-Being: Scenarios”, Chicago (http://www.millenniumassessment.org/en/Scenarios.aspx).

  • Jabłońska-Bonca, Jolanta (2002). ”Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, ” LexisNexis, Warszawa.

  • Jackson, Tim (2009). "Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet", Earthscan, London.

  • Jacques, Martin (2012a). "When China Rules The World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order", Penguin Books, London.

  • Jacques, Martin (2012b). "A Point Of View: What kind of superpower could China be?", BBC, 19 October (http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19995218).

  • James, Martin (2006).”The Meaning of the 21st Century”, Riverhead Books, New York.

  • Jarosz, Maria (2004). "Samobójstwo: ucieczka przegranych", Wydawnictwo PWN, Warszawa.

  • Johnson, Paul (2006).”Creators”, Harper Collins, New York.

  • Jones, Daniel Stedman (2012). "Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics", Princeton University Press, Princeton, NJ.

  • Kahneman, Daniel (2011). "Thinking, fast and slow", Farrar, Strauss and Giroux, New York

  • Kalff, Donald (2005). ”An UnAmerican Business: The Rise of the New European Enterprise Model”, Kogan Page, London.

  • Karpiński, Andrzej, Tadeusz Kowalik, Paweł Kozłowski, Kazimierz Łaski, Stanisław Paradysz (2011). "Dwudziestolecie polskich przemian", Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

  • Kharas, Homi i Andrew Rogerson (2012). "Horizon 2025. Creative destruction in the aid industry", Overseas Development Institute, London (July) (http://www.odi.org.uk/resources/docs/7723.pdf).

  • Kieżun, Witold (2012). "Patologia transformacji", Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

  • Kindleberger, Charles P. (1978). "Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises", Basic Books, New York.

  • King, Stephen D. (2010). "Losing Control: The Emerging Threats to Western Prosperity", Yale University Press, New Haven and London.

  • King, Stephen D. (2013). "When the Money Runs Out. The End of Western Affluence", Yale University Press, New Haven and London.

  • Kleer, Jerzy (2006). ”Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne”, Polska Akademia Nauk – Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.

  • Klein, Naomi (2001).  ”No Logo. Taking Aim at the Brand Bullies”, Harper Collins, London.

  • Kolodko Grzegorz W. (1999).”Ten Years of Postsocialist Transition: the Lessons for Policy Reforms”, „Policy Research Working Paper”, No. 2095, April (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/working/world/WorldBank_1999.pdf).

  • Kolodko, Grzegorz W. (1989). ”Patient is ready (discussion with Jeffrey Sachs)”, „The Warsaw Voice”, 4 grudnia.

  • Kolodko, Grzegorz W. (1998). ”Russia Should Put Its People First”, „New York Times”, 7 lipca (http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/NYT_98.pdf).

  • Kolodko, Grzegorz W. (1999). ”Don’t abandon Russia”, „The Economist”, 27 lutego (http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/Economist_99.pdf).

  • Kolodko, Grzegorz W. (2001). ”Post-Communist Transition and Post-Washington Consensus. The Lessons for Policy Reforms, w: Transition. The First Decade” (red. Mario I. Blejer i Marko Skreb), The MIT Press, Cambridge, Mass. – London, p. 45-83.

  • Kolodko, Grzegorz W. (2006).”The World Economy and Great Post-Communist Change”, Nova Science Publishers, New York.

  • Kolodko, Grzegorz W. (2007).  ”Triggering the Next  Iranian Revolution”, „The Globalist”, Part I, March 14 (http://www.theglobalist.com/storyId.aspx?StoryId=6041), Part II, March 15 (http://www.theglobalist.com/printStoryId.aspx?StoryId=6041).

  • Kolodko, Grzegorz W. (2007). ”Institutions, Policies and Economic Development, w: Advancing  Development: Core Themes in Global Economics” (red.George Mavrotas i Anthony Shorrocks), Palgrave Macmillan, New York, p. 531-554.

  • Kolodko, Grzegorz W. (2011). "Truth, Errors and Lies: Politics and Economics in a Volatile World", Columbia University Press, New York.

  • Kolodko, Grzegorz W. (red) (2003).”Emerging Market Economies. Globalization and Development” , Ashgate, Aldershot, England – Burlington, VT.

  • Kolodko, Grzegorz W. (red.) (2005).”Globalization and Social Stress” , Nova Science Publishers, New York.

  • Kolodko, Grzegorz W. (red.) (2005).”The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets” , Ashgate, Aldershot – Burlington, VT.

  • Kolodko, Grzegorz W. i Walter McMahon (1987). ”Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach”, „Kyklos”, vol. 40, no. 2, p. 176-197 (http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/Stagflation_and_Shortageflation.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (1986). ”Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (wyd. I, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Warszawa 1984) (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/GWK-Cele_rozwoju_a_makroproporcje_gosp.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (1987). ”Polska w świecie inflacji”, Książka i Wiedza, Warszawa (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Polska_w_swiecie_inflacji.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (1989). ”Kryzys, dostosowanie i rozwój w gospodarce socjalistycznej. Wyzwania polityki a dylematy nauk ekonomicznych”, „Wektory Gospodarki”, nr 11-12, p. 19-27.

  • Kołodko, Grzegorz W. (1989). ”Wprowadzenie do dyskusji”, w:  „Założenia Programu Gospodarczego na lata 1989-1992”, Ministerstwo Finansów i Instytut Finansów, Warszawa, 13 lipca (July 13th), p. 3-9.

  • Kołodko, Grzegorz W. (1992). ”Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?”, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/GWK-Transformacja_polskiej_gospodarki.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (1999).”Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji”, Poltext, Warszawa (http://tiger.edu.pl/ksiazki/ekonomiapolitykatrans.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (2001). ”Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Moja_Globalizacja.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (2001).”Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów  posocjalistycznych”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń  (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Globalizacja_a_perspektywy_rozwoju.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (2005). ”Blaski i cienie globalizacji”, „Dziś”, nr 7, p. 36-53.

  • Kołodko, Grzegorz W. (red.) (2001). „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych” , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Nowa_gospodarka.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (red.) (2002). ”Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania” , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Rozwoj_polskiej_gospodarki.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. (red.) (2004).”Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-Strategia_szybkiego_wzrostu.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. 2007 ( ). ”Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń (http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/Polska_z_globalizacja_w_tle.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. i Mario D. Nuti (1997). ”Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie”, Poltext, Warszawa (http://tiger.edu.pl/ksiazki/polska_alternatywa.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W. i Piątkowski Marcin (red.) (2002). „Nowa gospodarka” i stare problemy” , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (http://tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Nowa_gospodarka_stare_problemy.pdf).

  • Kołodko, Grzegorz W., Danuta Gotz-Kozierkiewicz i Elżbieta Skrzeszewska-Paczek (1991). ”Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (www.tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki/Kolodko-HiperinflacjaStabilizacjaWgospodarce.pdf).

  • Kornai János (1980). , "Economics of Shortage", North-Holland, Amsterdam.

  • Kornai János (1985). "Niedobór w gospodarce", Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

  • Kornai, János (1985). ”Niedobór w gospodarce”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

  • Kornai, János (2001). ”The Role of the State in a Post-Socialist Economy”, „Distinguished Lectures Series”, No. 6, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ), Warsaw (www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/kornai.pdf).

  • Kornai, János (2006). ”By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey”, MIT Press, Cambridge, Mass. – London.

  • Korolev, I. (red.) (2003). “World Economy: Global Tendencies for 100 years", Moscow, Economist.

  • Kosikowski, Cezary (2011). "Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje", Temida 2, Białystok.

  • Kowalik, Tadeusz (2005). ”Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych”, Fundacja Innowacja, Warszawa.

  • Kozłowski, Janusz Krzysztof (2005). ”Wielka historia świata, t. 1: Świat przed „rewolucją” neolityczną”, Fogra, Kraków.

  • Kozłowski, Paweł (2003). ”Perspektywy globalizacji”, „Studia Europejskie”, nr 1, p. 9-14.

  • Koźmiński, Andrzej K. (2005). ”Zarządzanie w warunkach niepewności”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

   Koźmiński, Andrzej K. (2013). "Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne", Poltext, Warszawa.

  • Krawczyk, Michał (red.) (2012). "Ekonomia eksperymentalna", Wolters Kluwer Polska, Warszawa

  • Kulowa, Małgorzata (2004). ”Czesław Bobrowski – mistrz ekonomii stosowanej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

  • Kumor, Paweł i Jan Jacek Sztaudynger (2007). ”Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna”, „Ekonomista”, nr 1.

  • Kupchan, Charles A. (2012). "No One’s World. The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn", Oxford University Press, New York

  • Kuran, Timur (2011). "The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East", Princeton University Press, Princeton.

  • Kuziemko, Ilyana i Eric Werker (2006). ”How Much Is a Seat on the Security Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations”, „Journal of Political Economy”, vol. 114, no. 3, p. 413-451.

  • Kuzińska, Hanna (2006). ”Jakie stawki podatkowe? ”, „Olympus Czasopismo Naukowe”, nr 2, p. 13-23.

  • Landes, David S. (2005). ”Bogactwo i nędza narodów”, Muza, Warszawa.

  • Lankov, Andrei (2013). "The Real North Korea. Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia", Oxford University Press, New York.

  • Lapierre, Dominique (1990).”Miasto Radości”, Epoka, Warszawa.

  • Laski, Kazimierz (1990).”The Stabilization Plan for Poland”, „Wirtschaftspolitische Blätter”, no. 5, p. 444-458.

  • Lavigne, Marie (1995). ”The Economics of Transition. From Socialist Economy to Market Economy”, Macmillan Press, Chatham, Kent.

  • Layard, Richard (2005).”Happiness. Lessons from a New Science”, Penguin Books, London.

  • Le Carré, John (2002).”Wierny ogrodnik”, Amber, Warszawa.

  • Le Carré, John (2007). ”Pieśń misji”, Amber, Warszawa.

  • Legrain, Philippe (2010). "Aftershock: Reshaping the World Economy After the Crisis", Little Brown, London.

   Leibovich, Mark (2013). "This Town: Two Parties and a Funeral - Plus, Plenty of Valet Parking! - in America’s Gilded Capital", Blue Rider Press, New York.

  • Lenin, W. I. (1970). ”Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu”, Książka i Wiedza, Warszawa (www.marxists.org/polski/lenin/1916/imperializm/index.htm).

  • Lewis, Bernard (2002). "What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East”, Oxford University Press, New York.

  • Liberska, Barbara (2002). ”Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania” (red. Barbara Liberska), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

  • Lin, Justin Yifu (2004). ”Lessons of China’s Transition from a Planned to a Market Economy, „Distinguished Lectures Series”, No. 16, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/lin.pdf).

  • Lin, Justin Yifu (2012). "Demystifying the Chinese Economy", Cambridge University Press, Cambridge.

  • Lin, Yifu Justin (2013). "Against the Consensus. Reflections on the Great Recession", Cambridge University Press, New York.

  • Lomborg, Bjørn (2001). ”The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World”, Cambridge University Press, Cambridge.

  • Lott, John R. i Kevin A. Hassett (2004). ”Is Newspaper Coverage of Economic Events Politically Biased?”, Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=588453).

  • Lucas, Robert E. (1988). ”On the Mechanics of Economic Development”, „Journal of Monetary Economics”, vol. 22, no. 1, p. 3-42.

  • Lucas, Robert E. (2004). "The Industrial Revolution: Past and Future", "2003 Annual Report Essay", The Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis

  • Łukaszewicz, Aleksander (2001). „ Grzegorz W. Kołodko (2001). „Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001, s. 235”, w: Recenzje i omówienia, „Ekonomista”, nr 6, p. 841-843.

  • MacGregor, Neil (2010). "A history of the world in 100 objects", Allen Lane, London.

  • Maddison, Angus (2001). ”The World Economy: A Millennial Perspective”, OECD, Paris.

  • Maddison, Angus (2003).”The World Economy: Historical Statistics”, OECD, Paris.

  • Maddison, Angus (2008). "The West and the Rest in the World Economy: Maddisonian nad Malthusian interpretations", "World Economics”, Vol. 9, No. 4, October-December (http://www.relooney.info/00_New_2733.pdf).

  • Malinowski, Grzegorz (2013). "Prowzrostowe przedziały nierówności w OECD", "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2 (27) – kwiecień-czerwiec (April-June), p. 26-39.

  • Man, John (2004). ”Genghis Khan. Life, Death and Resurrection”, Bantam Books, London.

  • Mao Tse-tung (1958). Second speech at the CPC, May 17th, in: "Mao and Terror", World Future Fund (http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Quotes/maoterror.htm).

  • Marks, Karol i Fryderyk Engels (1962). ”Manifest komunistyczny”, w: Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa (www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf).

  • Marks, Nic, Saamah Abdallah, Andrew Simms i Sam Thompson (2006). ”The Happy Planet Index”, New Economics Foundation, London.

  • Mavrotas George i Shorrocks Anthony (2007). „Advancing Development: Core Themes in Global Economics”, Palgrave Macmillan, New York.

  • Mayor, Federico, Jerome Bindem, Jean-Yves Le Saux i Ragnar Gudmundsson (2004).  ”Przyszłość świata”, Fundacja Studiów Edukacyjnych, Warszawa.

  • McCarthy, Cormick (2007). ”The Road”, Vintage International, New York.

  • McGregor, James (2012). "No Ancient Wisdom, No Followers: : The Challenges of Chinese Authoritarian Capitalism", Prospecta Press, Westport, CT.

  • McLean, Bethany i Joe Nocera (2010). "All The Devils Are Here: The Hidden History of the Financial Crisis", Portfolio, New York.

  • Meadows Donella H., Jorgen Randers i Dennis Meadows (2004). ”The Limits to Growth: The 30-year Update”, Earthscan, London – Sterling, Va..

  • Milanovic,, Branko (2011). "The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality", Basic Books, New York.

  • Mishra, Pankaj (2012). "From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia", Farrar, Straus and Giroux, New York.

  • Miszewski, Maciej (2012). „Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

  • Montaigne, Michel de (1975). ”Próby”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

  • Morawski, Witold (red.) (2012). "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

  • More, (Morus) Thomas (1993).”Utopia”, Daimonion, Lublin.

  • Mundell, Robert A. (1968). ”International Economics”, Macmillan, New York, zwłaszcza rozdział 12, ”A Theory of Optimum Currency Areas”, p. 117-186 (http://www.columbia.edu/~ram15/ie/ie-12.html).

  • Mundell, Robert A. (2000). ”The International Financial Architecture. The Euro Zone And Its Enlargement In Eastern Europe”, „Distinguished Lectures Series”, No. 1, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/mundell.pdf).

  • Mundell, Robert A. (2003). ”The International Monetary System and the Case for a World Currency”, No. 12, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/mundell2.pdf).

  • Nisbett, Richard E. (2003). "The Geography of Thought. How Asians and Westerners Think Differently… and Why", Free Press, New York.

  • Nkrumah, Kwame (1965). ”Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism”, Thomas Nelson & Sons, London (www.marxists.org/subject/africa/nkrumah/neo-colonialism/index.htm).

  • Norberg, Johan (2003). ”In Defense of Global Capitalism”, Cato Institute, Washington, D.C.,.

  • North, Douglass C. (2005). ”Understanding the Process of Economic Change”, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

  • Nuti, Mario D. (1990). ”Crisis, Reform, and Stabilization in Central Eastern Europe: Prospects and Western Response”, w: La Grande Europa, la Nuova Europa: Opportunità e Rischi, „Monte dei Paschi di Siena”, November.

  • O’Neill, Jim (2012). "The Growth Map. Economic Opportunity in the BRICs and Beyond", Portfolio / Penguin, London.

  • Obama, Barack (2007). ”Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance”, Crown Publishers, New York.

  • OECD (2011). "How’s Life” Measuring Well-Being", OECD Better Life Initiative, OECD, Paris.

  • Oreskes, Naomi, i Erik M. Conway (2010). "Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming", Bloomsbury, London.

  • Orłowski, Witold M. (2007). ”Wiek chaosu. Alternatywne dzieje XX wieku”, Open Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa.

  • Orłowski, Witold M. (2011). "Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale", Agora SA, Warszawa.

  • Pajestka, Józef (1983). ”Prolegomena globalnej racjonalności człowieka”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

  • Pamuk, Orhan (2006). ”Śnieg”, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

  • Panek, Emil (2000). ”Ekonomia matematyczna”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

  • Perkins, John (2004). ”Confessions of an Economic Hit Man”, Berret-Koehler Publishers, San Francisco.

  • Phelps, Edmund S. (1972). ”Inflation Policy and Unemployment Theory”, W. W. Norton, New York.

  • Phelps, Edmund S. (2013). “Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change”, Princeton University Press, New York.

  • Phillips, Alban W. (1958). ”The relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the United Kingdom 1861-1957”, „Economica”, vol. 25 (100), p. 283-299.

  • Phillipson, Nicholas (2010). "Adam Smith: An Enlightened Life", Yale University Press, New Haven.

  • Piasecki, Ryszard (2003). ”Rozwój gospodarczy a globalizacja”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

  • Piątkowski, Marcin (red.) (2003). „Nowa gospodarka” a transformacja” , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i  Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

  • Picht, Georg (1981).”Odwaga utopii”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

  • Pielke, Roger A. (2007). ”Gdy naukowcy upolityczniają naukę”, „Państwo i Rynek”, nr 1.

  • Pietrewicz, Jerzy Witold (2011). "Ochrona środowiska w warunkach globalizacji", Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

  • Platon, (1999). ” Rzeczpospolita”, Politeia, Warszawa.

  • Pohorille, Maksymilian (1975). ”Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

  • Popov, Vladimir (2006). ”Shock Therapy Versus Gradualism Reconsidered: Lessons From Transition Economies After 15 Years Of Reforms”, „TIGER Working Paper Series”, No. 82, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/TWPNo82.pdf).

  • Popov, Vladimir (2011). "Strategija Ekonomiczeskogo Razwitija", Wysszja Szkoła Ekonomiki, Moskwa.

  • Posner, Richard A. (2009). "A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression ",Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.

  • Postuła, Marta (2007).”W tyglu naszych finansów. Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

  • Poznanski, Kazimierz (1996).”Poland’s Protracted Transition. Institutional Change and Economic Growth”, Cambridge University Press, Cambridge.

  • Prescott, Edward C. (2006).”Nobel Lecture: The Transformation of Macroeconomic Policy and Research”, „Journal of Political Economy”, vol. 114, issue 2, p. 203-235.

  • Prestowitz, Clyde (2010). "The Betrayal of American Prosperity: Free Market Delusions, America's Decline, and How We Must Compete in the Post-Dollar Era", Free Press, New York.

  • Putnam, Palmer C. (1954). ”Energy in the Future”, Macmillan, London.

  • Rajan, Raghuram (2010). "Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy", Princeton University, Princeton and Oxford.

  • Randers, Jorgen (2012). "2052: A Global Forecast for the Next Forty Years", Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont.

  • Reynolds, Andrew (2004). „Introduction”, w: Victor Erofeyev, Life with an idiot, Penguin Books, London.

  • Riabczuk, Mykoła (2007). ”Ukraina: zderzenie cywilizacji”, „Gazeta Wyborcza”, 11 kwietnia (http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34181,4047316.html).

  • Richta, Radovan (1971). Cywilizacja na rozdrożu", Książka i Wiedza, Warszawa.

  • Ridley, Matt (2010). "The Rational Optimist: How Prosperity Evolves", Harper-Collins, New York.

  • Rodrik, Dani (2005). ”Rethinking Growth Strategies”, w: WIDER Perspectives on Global Development, Palgrave Macmillan in association with the United Nations University – World Institute for Development Economics Research, Houndmills, Hampshire – New York, NY, p. 201-223.

  • Rodrik, Dani (2007). ”Let A Thousand Growth Models Bloom”, (http://www.project-syndicate.org/commentary/rodrik6).

  • Rodrik, Dani (2011). "The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy", W. W. Norton, New York and London.

  • Romer, Paul (1986).”Increasing Returns and Long-Run Growth”, „Journal of Political Economy”, vol. 94, no. 5, p. 1002-1037.

  • Rothkopf, David (2008). "Superclass. The Global Power Elite and the World They Are Making", Farrar, Straus and Giroux, New York.

  • Rothkopf, David (2010). "Superklasa. Kto rządzi światem?", Prószyński i S-ka, Warszawa.

  • Rothschild, Emma (2001). "Economic Sentiments: Adam Smith, Condorcet and the Enlightenment", Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001.

  • Roubini, Nouriel and Stephen Mihm (2010). "Crisis Economics. A Crash Course in the Future of Finance", The Penguin Press, New York.

  • Roubini, Nouriel i Stephen Mihm, „Ekonomia kryzysu”, Oficyna WoltersKluwer, Warszawa 2011

  • Rushdie, Salman (1992). ”Szatańskie wersety”, Rebis, Poznań.

  • Rzeczpospolita (1989).”Zarys programu gospodarczego rządu”, „Rzeczpospolita”, 22 października (October 22nd).

  • Sachs, Jeffrey D. (2006).”Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  • Sadowski, Zdzisław (2011). "Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

  • Sagan, Carl (1978).  ”The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence”, Ballantine Books, New York.

  • Saleci, Renata (2010). "Choice", Profile, London.

  • Sater, David (1998).”The Rise of the Russian Criminal State”, „Prism” (Jamestown Foundation, Washington, D.C.), September.

  • Schulz, Kathryn (2010). "Being Wrong: Adventures in the Margin of Error", Ecco – Harper-Collins, New York.

  • Schumpeter, Joseph A. (2009). "Capitalism, Socialism and Democracy", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  • Seabrook, John (2007). ”Swing for Apocalypse”, „The New Yorker”, August 27th.

  • Sedlacek, Tomas (2012). "Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgameszaa do Wall Street", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

  • Sen, Amartya (2000). ”Development as Freedom”, Alfred A. Knopf, New York.

  • Seroczyńska, Małgorzata (2004). "Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze", Univeristas, Warszawa.

  • Sharma, Ruchir (2012). "Breakout Nations. In Pursuit of the Next Economic Miracles", W. W. Norton & Company, New York.

  • Shermer, Michael (1993). ”The Chaos of History: On a Chaotic Model that Represents the Role of Contingency and Necessity in Historical Sequences, „Nonlinear Science”, vol. 2, no. 4, p. 1-13.

  • Shermer, Michael (1997)., ”Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstitions, and Other Confusions of Our Time”, W. H. Freeman, New York.

  • Skidelsky, Robert (2009). "Keynes: The Return of the Master", Perseus Books, New York.

  • Smith, Adam (1954). ”Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007).

  • Smith, Adam (1989). "Teoria uczuć moralnych", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

  • Smith, Adam (2007). "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  • Smith, Vernon L. (2000). "Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics", Cambridge University Press, Cambridge, UK.

  • Sobczak, Tomasz (2012). "Ekonomiści czytani, ale nie słuchani", Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

  • Spence, Michael (2011). "The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World", Farrar, Straus and Giroux, New York.

  • Staniszkis, Jadwiga (2003). ”Władza globalizacji”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

  • Steger, Manfred B. (2002). ”Globalism. The New Market Ideology”, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham – Boulder – New York – Oxford.

  • Stiglitz, Joesph E. i Linda J. Bilmes (2008). "The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict", W. W. Norton & Company, New York.

  • Stiglitz, Joseph E. (2004). ” Globalizacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  • Stiglitz, Joseph E. (2007). ”Making Globalization Work”, W. W. Norton & Company, New York – London.

  • Stiglitz, Joseph E. (2010). "Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy", W. W. Norton & Company, New York.

  • Stipp, David (2010). "The Youth Pill: Scientists at the Brink of an Anti-Ageing Revolution", Current, New York.

  • Subramanian, Arvind i Martin Kessler (2012). "The Renminbi Bloc Is Here: Asia Down, Rest of the World to Go?", "Working Paper", 12-19, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC, October (http://www.iie.com/publications/interstitial.cfm?ResearchID=2241).

  • Suchodolski, Bogdan (1981). ”Wstęp”, w: Georg Picht, Odwaga utopii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

  • Sumner, Andrew (2012). "Where the World’s Poor Live? A New Update", IDS Working Paper, Volume 2012, No 303, Institute of Development Studies, Brighton (June) (http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp393.pdf).

  • Suskind, Ron (2011). "Confidence Men. Wall Street, Washington, and the Education of a President", Harper, New York.

  • Sutcliffe, Bob (2007). ”Postscript to the article „World Inequality and Globalization” („Oxford Review of Economic Policy”, Spring 2004), April (http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/PSBSutcliffe.pdf).

  • Szewczak, Janusz (2011). "Zielona wyspa czy ruchome piaski. Prawda o polskiej gospodarce", Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

  • Sztompka, Piotr (2007). "Zaufanie. Fundament społeczeństwa", Wydawnictwo Znak, Kraków.

  • Szymański, Władysław (2004).”Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji”, Difin, Warszawa.

  • Szymański, Władysław (2007). ”Czy globalizacja musi być irracjonalna? ”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

  • Szymański, Władysław (2011). "Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej?", Difin, Warszawa.

  • Szymborska, Wisława (2002).”Chwila”, Znak, Kraków.

  • Talbott, Strobe (2009). "The Great Experiment. The Story of Ancient Empires, Modern States, and The Quest for a Global Nation", Simon & Schuster, New York - London - Toronto - Sydney 2008.

  • Taleb, Nassim Nicholas (2004).”Fooled by Randomness. The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets”, Thomson – Texere, New York.

  • Tanzi, Vito (2011). "Government versus Markets. The Changing Economic Role of the State", Cambridge University Press, New York.

   Tanzi, Vito (2013). "Dollars, Euros, and Debts. How We Got into the Fiscal Crisis and How We Get Out of It", Palgrave Macmillan, New York.

  • Tanzi, Vito i Ludger Schuknecht (1995). "The Growth of Government and the Reform of the State in Industrial Countries", "IMF Working Papers", 95/130, Washington, DC

  • Targowski, Andrzej (1971).”Informatyka klucz do dobrobytu”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

  • The New Press (2000).”Global Capitalism” (red. Will Hutton i Anthony Giddens), The New Press, New York.

  • Thornhill, Randy i Corey L. Fincher (2007). ”What is the relevance of attachment and life history to political values?”, „Evolution and Human Behavior”, vol. 28, issue 4, p. 215-222.

  • Thurman, Chris (1998). ”Kłamstwa, w które wierzymy”, Wydawnictwo „Akuracik”, Warszawa.

  • Thurow, Lester (1999).”Przyszłość kapitalizmu”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

  • Tomkiewicz, Jacek (2005). ”Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach posocjalistycznych”, w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy (red. Jacek Tomkiewicz),Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, p. 113-144.

  • Turner, Adair (2012). "Securitisation, Shadow Banking, and the Value of Financial Innovation", "The Rostov Lecture on International Affairs", School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins University, Washington, DC, 19th April (http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/speeches/0419-at.pdf)

  • UN (2007).”Development Goals Report 2007. Statistical Annex”, United Nations, New York. Zob.  też stosowne dane dostępne pod linkiem http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/UNSD%20MDG%20Report%202006%20Statistical%20Annex%20r15.pdf.

  • UN (2003).”Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. Definitions, Rationale, Concepts, and Sources”, United Nations, New York (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookEnglish.pdf).

  • UN (2004). "World Population to 2300", United Nations, New York (http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf).

  • UN (2010) "World Population Prospects: The 2010 Revision ", United Nations, New York.

  • UN (2011). "The Millennium Development Goals Report 2011", United Nations, New York.

  • UN (2012a). "Ageing in the 21st Century: A Celebration and a Challenge", United Nations Population Fund and Help Age International, New York (http://www.unfpa.org/public/op/edit/home/publications/pid/11584)

  • UN (2012b). "Inclusive Wealth Report 2012. Measuring progress toward sustainability", UNU IHDP and UNEP, Cambridge University Press, New York (www.ihdp.unu.edu/article/iwr).

  • UNDP (2011). "Human Development Report 2011: Sustainability and Equity - A Better Future for All", United Nations Development Programme (UNDP), New York.

  • US Congress (2007). ”Crude Oil: Uncertainty about Future Oil Supply Makes It Important to Develop a Strategy for Addressing a Peak and Decline in Oil Production”, US Government Accountability Office, US Congress (GAO-07-283) (http://www.gao.gov/new.items/d07283.pdf).

  • Vito, Tanzi, Ke-young Chu i Sanjeev Gupta (red.) (1999).”Economic Policy and Equity”, International Monetary Fund, Washington, D.C.

  • Vohra, Ranbir (1999). "China's Path to Modernization: A Historical Review from 1800 to the Present", Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

  • Weber, Max (1994). ”Etyka protestancka a duch kapitalizmu”, Wydawnictwo „Test”, Lublin.

  • Weber, Max (2002). "The Protestants Ethic and the Spirit of Capitalism”, Penguin Books, New York and London (first published in 1905).

  • Wedel, Janine R. (1998). ”The Harvard Boys Do Russia”, „The Nation”, June 1st, p. 11-16.

  • Wedel, Janine R. (1998).”Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998”, St. Martin’s Press, New York.

  • Wheen, Francis (2004). "How Mumbo Jumbo Conquered the World. A Short History of Modern Delusions", Public Affairs, New York.

  • Wheen, Francis (2006). ”Jak brednie podbiły świat”, Muza, Warszawa.

  • White, Adrian (2007). ”World Map of Happiness”, „Psych Talk”, March.

  • WHO (2007). ”The world health report 2007. A safer future: global public health security in  the 21st century”, World Health Organization, WHO Press, Geneva (http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf).

  • WIDER (2005). ”WIDER Perspectives on Global Development”, Palgrave Macmillan in association with the United Nations University – World Institute for Development Economics Research, Houndmills, Hampshire – New York, NY.

  • Wiktor, Zbigniew i Mieczysław Rakowski (2012). "Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

  • Wilkinson, Richard and Kate Picket (2009). "The Spirit Level – why more equal societies almost always do better", Penguin, London.

  • Wilkinson, Richard and Kate Picket (2011). "Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej", Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

  • Williamson, John (2005  ). ”Differing Interpretations of the Washington Consensus”, „Distinguished Lectures Series”, No. 17, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/williamson.pdf).

  • Witkowski, Tomasz (2002). ”Psychologia kłamstwa. Motywy, strategie, narzędzia”, Unus, Wałbrzych.

  • Wnuk-Lipiński, Edmund (2004). ”Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe”, Wydawnictwo ZNAK – Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków.

  • Wolf, Martin (2004). ”Why Globalization Works”, Yale University Press, New Haven and London.

  • World Bank (1977). ”The State in a Changing World”, Published for the World Bank by Oxford University Press, Washington, D.C.

  • World Bank (2002). ”Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy”, World Bank, Washington, D.C.

  • World Bank (2006).”Development and the Next Generation. World Development Report 2007”, The World Bank, Washington, D.C.

  • World Bank (2007). ”World Development Indicators 07”, The World Bank, Washington, D.C.

   • Woźniak, Michał Gabriel (2004).”Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

    Woźniak, Michał G. (2011). "Gospodarka Polski 1990-2011”. Tom 1, „Transformacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

    Woźniak, Michał G. (2012). „Gospodarka Polski 1990–2011”. Tom 2, „Modernizacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

    Woźniak, Michał G. (2013). „Gospodarka Polski 1990–2011”. Tom 3, „Droga do spójności i społeczno-ekonomicznej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

   • Zacher, Lech W. (2003).”Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata”, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.

   • Zacher, Lech W. (2006). ”Gry o przyszłe światy”, Polska Akademia Nauk – Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.

   • Zacher, Lech W. (2007). ”Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy”, C. H. Beck, Warszawa.

   • Zakaria, Fareed (2009). "The Post-American World", W. W. Norton & Company, New York.

   • Zelizer, Viviana A. (2011). "Economic Lives. How Culture Shapes the Economy", Princeton University Press, Princeton & Oxford.

   • Zhang, Wei-Bin (2005). ”Economic Growth Theory. Capital, Knowledge, and Economic Structures”, Ashgate, Aldershot – Burlington, VT.